F061 - Organická katatonní porucha

Neděle, 20. červen 2010

F061 - Organická katatonní porucha

Japonští autoři (pracoviště Tokyo a Sendai) popisují případ 63leté ženy s katatonií způsobenou idiopatickou hypertrofickou pachymeningitidou (IHP). Pacientka byla léčena pro IHP prednisolonem přibližně rok. Když se u ní rozvinula katatonie, žádné významné změny magnetickou rezonancí nebyly zachyceny v porovnání s předchozími výsledky zobrazení.

Additional Info

  • Literatura Ito, F., Kondo, N., Fukushima, S. et al.: Catatonia induced by idiopathic hypertrophic pachymeningitis. General Hospital Psychiatry, 32, 2010, č. 4, s. 447e7-e10.
Typ příspěvku: Kazuistika

Katatonie je obzvláště častá mezi pacienty s poruchami nálady. Američtí autoři (University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia) hodnotili účinky metylfenidatu coby augmentační strategie u staršího pacienta s katatonií a depresí. Metylfenidat byl podáván katatonnímu pacientovi, který nezareagoval na lorazepam. U pacienta se projevila náhlá a zjevná odpověď na metylfenidat.

Additional Info

  • Literatura Prowler, M.L., Weiss, D., Caroff, S.N.: Treatment of catatonia with methylphenidate in an elderly patient with depression. Psychosomatics, 51, 2010, č. 1, s. 74-76
Typ příspěvku: Kazuistika

Katatonie je často komplexní syndrom. Byla rozdělena do kategorie „prostá“ a „maligní.“ Posledně zmíněná je závažnější forma zahrnující vegetativní dystonii a horečku. Má vyšší stupeň úmrtnosti.
  
V literatuře byly uvedeny pouze dva případy předpokládající vysazení benzodiazepinů jako možný spouštěč maligní katatonie. Autoři prezentují případ katatonie pravděpodobně způsobené náhlým přerušením podávání benzodiazepinu. Také diskutují o neurobiologických mechanismech spojených s katatonií.

Additional Info

  • Literatura Brown, M., Freeman, S.: Clonazepam withdrawal-induced catatonia. Psychosomatics, 50, 2009, č. 3, s. 289-292).
Typ příspěvku: Kazuistika

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist