F028 - Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde

Japonští autoři (specializované pracoviště Himeji) referují o 78leté pacientce s pravděpodobnou demencí s Lewyho tělísky (DLB-Dementia with Lewy Bodies) s krční dystonií během léčby donepezilem 5 mg/den po dobu 18 měsíců. Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro výrazný předklon hlavy (antecollis). Tři týdny po přerušení léčby donepezilem antecollis vymizel.

Additional Info

  • Literatura Hasegawa, N., Shimada, K., Yamamoto, Y. et al.: A case of dementia with Lewy bodies showing cervical dystonia after donepezil administration. Rinsho Shinkeigaku, 50, 2010, č. 3, s. 147-150 (v japonštině).
Typ příspěvku: Kazuistika

Autoři popisují případ pozdního začátku neurodegenerace při hromadění železa v mozku (NBIA-Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation) projevující se jako frontotemporální demence (FTD) s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jednalo se o 66letého muže se změnami osobnosti: bez zábran,emoční tupostí a sociálně nevhodným chováním spojené s dysartrií a dystonií po linii kortikospinální dráhy. Zobrazení mozku magnetickou rezonancí prokázalo celkovou atrofii mozkové kůry a uloženiny železa v globus pallidus.

Additional Info

  • Literatura Santillo, A.F., Skoglund, L., Lindau, M. et al.: Frontotemporal dementia-amyotrophic lateral sclerosis is simulated by neurodegeneration with brain iron accumulation. Alzheimer Disease&Associated Disorders, 23, 2009, č. 3, s. 298-300
Typ příspěvku: Kazuistika

U frontotemporální demence (FTD) se často prezentují změny chování opravňující léčbu antipsychotiky. Je známo, že pacienti s demencí s Lewyho tělísky jsou vnímaví na vývoj extrapyramidových příznaků (EPS - extrapyramidal symptoms) po těchto lécích.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist