Archiv článků a dotazů

Psychiatr a zdravotnická dokumentace

Čtvrtek, 29. březen 2007

Zdravotnická dokumentace – základní doklad o řádné léčbě

Je-li podáno trestní oznámení, žaloba či stížnost, je základním dokumentem, ze kterého se při posuzování vychází zdravotnická dokumentace příslušného pacienta. Je-li spor o úhradu některých výkonů vykázaných zdravotním pojišťovnám, je opět základním podkladem pro řešení tohoto sporu, ať již při jednání, smírčím jednání nebo u soudního řízení také zdravotnická dokumentace příslušného pojištěnce. Dobře vedenou zdravotnickou dokumentací je lékař pro řadu situací spolehlivě právně kryt.

Máme konkrétní problém, který se dotýká psychiatrů obecně – a který jsme nedávno také s kolegy diskutovali: je jím praktická aplikace oznamovací povinnosti, pokud ošetřující lékař zjistí, že osoba se závažnou duševní poruchou je držitelem řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu. Není nám jasné:

1. Kdo je v tomto případě „posudkový lékař“ (psychiatr, nebo praktický lékař) ?
2. Stačí, pokud psychiatr oznámí praktickému lékaři, že dotyčný trpí závažnou duševní poruchou?
3. Každé hlášení o tom, že někdo trpí duševní poruchou, na správní úřad je flagrantním zásahem do práva na ochranu soukromí a ve svém důsledku povede k další stigmatizaci. Duševní poruchy s povinností nahlášení jsou vyjmenovány velmi obecně a v důsledku toho do ohlašovací povinnosti spadají jakoby všechny duševní choroby; kromě toho se nebere ohled na to, že v některých případech dochází k remisi a některá dlouhodobě používaná psychofarmaka schopnosti řídit motorové vozidlo neovlivňují.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist