Právní poradna

Psychiatrie je rizikovým oborem z hlediska možného napadení lékaře

Autor tohoto článku plně respektuje skutečnost, že dobrý a zkušený psychiatr si v mnohých případech dokáže poradit jinými než právními prostředky s vyhrožováním, ohrožováním nebo hrozícím útokem pacienta na svou osobu. Na druhou stranu případ vražedného útoku na doc. MUDr. Karla Hynka, CSc. svědčí o tom, že i u zkušeného psychiatra s vynikajícím renomé může být ohrožení ze strany pacienta aktuální. Vždyť právě v tomto případě zkušený lékař (jiný než doc. Hynek), který měl budoucího vraha ve své psychiatrické péči, ujišťoval psychiatra, kterému bylo vyhrožováno, že pacient je v zásadě neškodný a své výhrůžky neuskuteční. Asi každý psychiatr ví, že jakákoli prognóza v těchto případech může být vždy dubiózní.

Může matka, která má po rozvodu rodičů svěřeno do výchovy nezletilé dítě, zakázat ošetřujícímu lékaři-psychiatrovi, aby podával informace o zdravotním stavu dítěte otci, který dítě svěřeno do výchovy nemá?

I po rozvodu rodičů zůstává ten z nich, kterému nezletilé dítě do výchovy svěřeno nebylo, jeho zákonným zástupcem se všemi právy, které jsou s tím spojeny. Toto postavení by neměl pouze tehdy, pokud by byl rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti. Rodičovskou zodpovědností je podle zákona o rodině míněn souhrn rodičovských práv a povinností. Opatření, kdy soud svým pravomocným rozhodnutím zbaví jednoho z rodičů rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti, bývá v praxi výjimečné.

Psychiatr a zdravotnická dokumentace

Čtvrtek, 29. březen 2007

Zdravotnická dokumentace – základní doklad o řádné léčbě

Je-li podáno trestní oznámení, žaloba či stížnost, je základním dokumentem, ze kterého se při posuzování vychází zdravotnická dokumentace příslušného pacienta. Je-li spor o úhradu některých výkonů vykázaných zdravotním pojišťovnám, je opět základním podkladem pro řešení tohoto sporu, ať již při jednání, smírčím jednání nebo u soudního řízení také zdravotnická dokumentace příslušného pojištěnce. Dobře vedenou zdravotnickou dokumentací je lékař pro řadu situací spolehlivě právně kryt.

Máme konkrétní problém, který se dotýká psychiatrů obecně – a který jsme nedávno také s kolegy diskutovali: je jím praktická aplikace oznamovací povinnosti, pokud ošetřující lékař zjistí, že osoba se závažnou duševní poruchou je držitelem řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu. Není nám jasné:

1. Kdo je v tomto případě „posudkový lékař“ (psychiatr, nebo praktický lékař) ?
2. Stačí, pokud psychiatr oznámí praktickému lékaři, že dotyčný trpí závažnou duševní poruchou?
3. Každé hlášení o tom, že někdo trpí duševní poruchou, na správní úřad je flagrantním zásahem do práva na ochranu soukromí a ve svém důsledku povede k další stigmatizaci. Duševní poruchy s povinností nahlášení jsou vyjmenovány velmi obecně a v důsledku toho do ohlašovací povinnosti spadají jakoby všechny duševní choroby; kromě toho se nebere ohled na to, že v některých případech dochází k remisi a některá dlouhodobě používaná psychofarmaka schopnosti řídit motorové vozidlo neovlivňují.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist