Inhibitory acetylcholinesterázy jsou široce používané v léčbě mírné až středně těžké Alzheimerovy choroby, ale jejich cholinergní účinky by mohly způsobit nežádoucí vedlejší účinky v oblasti kardiovaskulárního systému. Tento článek japonských autorů (kardiologické pracoviště v Kurume) uvádí případy dvou pacientů, kteří prožili nežádoucí vedlejší účinky vztahujících se k srdečnímu rytmu s prodloužením QT intervalu způsobeného donepezilem.

Diagnóza

Japonští autoři (Osaka Medical College) referují o 2 pacientech s chronickou ulcerací jazyka, kteří byli úspěšně léčeni sulpiridem. Klinická diagnóza byla ústní kandidóza spojená s dlouhodobu léčbou steroidy. Výsledky testu kultury a cytologické vyšetření podpořily tuto diagnózu, ale antimykotická léčba byla neúčinná a bolest jazyka u těchto pacientů se stala ještě prudší.

Diagnóza

Somnambulismus (náměsíčnost) sestává z různě složitých chování, která mohou vést k poškození sebe nebo jiných. O mnoha různých lécích bylo referováno, že působí somnambulismus. Několik z těchto léků jsou novější antidepresiva. Taiwanští autoři (nemocniční pracoviště v Taipei) popsali 40letou ženu s anamnézou psychotické deprese, která zažila nově vzniklý somnambulismus v následujících 3 nocích, zatímco antidepresivum mirtazapin bylo zvyšováno ze 30 na 45 mg/den.

Diagnóza

Studie psychiatrických poruch vyskytujících se společně se vzácnými genetickými syndromy má významné léčebné a patofyziologické důsledky. Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) u schizofrenie s komorbidním Marfan syndromem je výzvou s ohledem na komplikující záležitost mnoha orgánů.

Diagnóza

Čtyřicetiletá běloška s anamnézou zneužívání venlafaxinu byla přijata k hospitalizaci během tří dnů po sebevražedném pokusu. Při přijetí byly TK 140/85mm/Hg a tepová frekvence 70/min. Dvanácti-svodový klidový EKG ukázal významné zvýšení úseku ST v anterolaterálních svodech, což se shoduje s akutním anterolaterálním infarktem myokardu. Neinvazivní sledování saturace krve kyslíkem ukázalo 97%.

Diagnóza

Autoři referují o použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u pacienta se schizofrenií bezprostředně po plasticko-chirurgické operaci (kožní štěp) pro rozsáhlé popáleniny. Pacient měl 22 let a byl popálen na více než 33% povrchu těla v kontextu sebevražedného pokusu. Po přijetí na popáleninovou jednotku pacient pokračoval v opakovaných sebevražedných pokusech.

Diagnóza

Dvaapadesátiletá žena s dlouhotrvající anamnézou farmakorezistentní deprese neuspěla po mnohonásobných kúrách elektrokonvulzní léčby a různých pokusech s antidepresivy. Z toho vyplynul závěr, že pacientka byla posouzena jako dobrá kandidátka pro léčbu stimulací nervus vagus (VNS-Vagus Nerve Stimulation) a podstoupila tedy implantaci stimulátoru pro VNS.

Diagnóza

Katatonie je často komplexní syndrom. Byla rozdělena do kategorie „prostá“ a „maligní.“ Posledně zmíněná je závažnější forma zahrnující vegetativní dystonii a horečku. Má vyšší stupeň úmrtnosti.
  
V literatuře byly uvedeny pouze dva případy předpokládající vysazení benzodiazepinů jako možný spouštěč maligní katatonie. Autoři prezentují případ katatonie pravděpodobně způsobené náhlým přerušením podávání benzodiazepinu. Také diskutují o neurobiologických mechanismech spojených s katatonií.

Diagnóza

Předložená kazuistika popisuje 53letého pacienta s dlouhotrvající farmakorezistentní psychotickou depresivní poruchou přijatého k elektrokonvulzní léčbě (ECT-Electroconvulsive Therapy). Pacient měl v anamnéze úraz hlavy a byl po chirurgické operaci se síťovými a kovovými implantáty. Autoři popisují pacientovu anamnézu a záležitosti spojené s provedením ECT u pacienta s kovovými lebečními implantáty. Autoři končí sdělení podáním zprávy o úspěšnosti léčby.

Diagnóza

Autoři popisují úspěšné použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u 39leté ženy se složitým klinickým obrazem zahrnujícím bipolární poruchu s katatonními rysy nastavenou na anamnézu mnohonásobných vrozených anomálií a intelektového a vývojového oslabení. Ve věku 34 let se pacientka zřetelně jevila jako opožděná, její chování bylo porušené a byla diagnostikována jako encefalopatie.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 3 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist