U 81leté ženy bez žádné předchozí psychiatrické anamnézy se objevila pozdně vzniklá obsedantně-kompulzivní porucha po akutním pravostranném makulárním krvácení a ztrátě zraku. Po důkladném vyšetření organicity k vyloučení tělesné příčiny zkoušeli australští autoři různé inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ve vysokých dávkách bez léčebného prospěchu. U této pacientky došlo k významné úlevě jejích příznaků až po kúře elektrokonvulzivní terapie.

Diagnóza

Nizozemští autoři popisují 81letou pacientku, která byla ambulantně posouzena pro pády v anamnéze. Klinická diagnóza byla souběžná s depresivními příznaky, ale arachnoidální cysta se ukázala být příčinou problémů pacientky. Ta se zcela zotavila po neurochirurgickém výkonu.

Diagnóza

Taiwanští autoři referují o případu 63letého muže, který prožil svou první manickou epizodu a pak, o rok později, zažil druhou epizodu, která byla spojena s významnou ztrátou mozkového parenchymu. Dvě zobrazení mozku počítačovou tomografií (CT-Computed Tomography) byla provedena při každé manické epizodě k pozorování struktury mozku.

Diagnóza

Japonští autoři (pracoviště Tokyo a Sendai) popisují případ 63leté ženy s katatonií způsobenou idiopatickou hypertrofickou pachymeningitidou (IHP). Pacientka byla léčena pro IHP prednisolonem přibližně rok. Když se u ní rozvinula katatonie, žádné významné změny magnetickou rezonancí nebyly zachyceny v porovnání s předchozími výsledky zobrazení.

Diagnóza

Hormonální vedlejší účinky antidepresiv jsou neobvyklé. Galaktorea je zřídka mezi uváděnými vedlejšími účinky spojených s tricyklickým antidepresivem a inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. Antidepresiva mohou přímo stimulovat postsynaptické serotoninové receptory v hypothalamu nebo nepřímo tlumit dopaminergní neurony v tuberoinfundibulární oblasti mozku prostřednictvím serotoninu, což může zvýšit hladiny prolaktinu a později způsobit galaktoreu.

Diagnóza

Přibližně 11% těhotných žen trpí psychotickou depresí, která vyžaduje léčbu. Jestliže tyto ženy ponecháme bez léčby, existují rizika předčasného porodu nebo nízké porodní váhy. Počáteční nesnáz spočívá v diagnostice deprese samotné, protože mnoho příznaků deprese může být přičteno těhotenství. Další výzvou je výběr vhodné léčby. Léčebnými volbami v tomto ohledu jsou psychoterapie, antidepresiva, elektrokonvulzívní terapie nebo nová možnost léčby světlem.

Diagnóza

Japonští autoři (specializované pracoviště Himeji) referují o 78leté pacientce s pravděpodobnou demencí s Lewyho tělísky (DLB-Dementia with Lewy Bodies) s krční dystonií během léčby donepezilem 5 mg/den po dobu 18 měsíců. Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro výrazný předklon hlavy (antecollis). Tři týdny po přerušení léčby donepezilem antecollis vymizel.

Diagnóza

Tento příspěvek německých autorů (Universität Ulm, klinické pracoviště Günzburg) popisuje případ, který vedl k psychiatrické hospitalizaci z důvodu emoční nestability a sebevražedného chování plynoucích z poruchy pohlavní identity (transsexualismus ze ženy na muže). Během ústavní léčby trvající téměř 4 měsíce bylo dosaženo značné zlepšení emoční nestability a sebevražedného chování pacienta.

Diagnóza

Mnoho organických stavů může napodobit příznaky jídelní poruchy (poruchy příjmu jídla),ale o obstrukci žaludku, napodobující mentální anorexii, bylo referováno zřídka.
  
Australští autoři z The Royal Melbourne Hospital popisují případ 51leté ženy přijaté k hospitalizaci s počáteční diagnózou mentální anorexie.
  
Bylo zjištěno, že příznaky pacientky z horního gastrointestinálního traktu se ztrátou tělesné váhy jsou odvozeny od obstrukce žaludku adenokarcinomem. Časově shodní psychosociální agresoři a psychiatrická anamnéza v minulosti, mezi jinými faktory, „zmátly“ diagnostický proces.
  
Před postavením dg. jídelní porucha je třeba zcela vyloučit organické příčiny ztráty tělesné váhy a příznaků z horního gastrointestinálního traktu. Zvláště to platí pro případy, kde jsou u pacienta atypické rysy potíží.

Diagnóza

Fantomová bolest končetiny (PLP-Phantom Limb Pain) se může vyskytnout u téměř 80% pacientů s amputací. Současný výzkum uvedl do popředí několik změn, které se objevují na nocicepční dráze po amputaci končetiny. S touto znalostí byly hledány nové léčby, které by mohly snížit PLP. Dva takové léky jsou duloxetin a pregabalin, každý působící jedinečným způsobem na nocicepční dráze. Autoři z Eastern Virginia Medical School (Norfolk, VA) také posuzují neurobiologii a účinnost této léčebné strategie.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 1 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist