Cílem studie amerických autorů (Houston,TX) bylo zkoumat účinky topiramatu u Touretteova syndromu (TS). Léky blokující dopaminový receptor byly tradičně používány ke zvládnutí tiků u pacientů s TS, ale tato neuroleptika jsou spojena s potenciálně omezujícími vedlejšími účinky. 

Lymfocytární kolitida je nemoc charakterizovaná chronickým vodnatým průjmem, která může být diagnostikována pouze histologicky, protože kolonoskopie prokazuje na mukóze makroskopicky normální nález. Opakovaně byl popsán příčinný vztah s podáváním určitých léků.

U 19leté ženy začalo akutně bizarní chování, dále pak zmatenost, sluchové halucinace a bludy po 2 týdnech diety na 100kcal/den. Neurologické vyšetření této pacientky bylo normální. Rozbor moči prokázal ketony 4+. Pacientka měla zvýšenou antinukleární protilátku (ANA-Antinuclear Antibody, 320) a pozitivní heterozygotní faktor V Leidenské mutace. 

Nadměrná spavost působí zhoršenou kvalitu života a zvyšuje riziko špatného zdraví a nehod. Armodafinil je látka, podporující bdělost, schválená v r. 2007 americkým Food and Drug Administration (Úřad pro schvalování potravin a léků) pro léčbu nadměrné spavosti vzniklé při narkolepsii, obstruktivní spánkové apnoe (po optimální léčbě obstrukce) a práci na směny. Jedná se o R-enantiomer (pravotočivý) modafinilu, který je racemickou směsí R- a S-enantiomerů (pravo- a levotočivých).

Pozdní typ Alzheimerovy choroby (AD-Alzheimer´s Disease) je multifaktoriální a heterogenní porucha s hlavními rizikovými faktory včetně pokročilého věku, přítomností alely apolipoproteinu Eepsilon4 (APOE4) a rodinné anamnézy AD. Jinými rizikovými faktory
mohou být obezita, diabetes a příbuzné poruchy, které vysoce převládají.

Diagnóza

Odchylky oxidativního stresu byly nabídnuty při vysvětlování patogeneze schizofrenie. Tato indicko-americká studie (specializovaná pracoviště Bangalore a Columbus, OH) zkoumala odchylky neopterinu a oxidativního stresu u pacientů se schizofrenií před léčbou a po ní.  Neopterin, celkové antioxidanty, nitrity a thioly v séru antipsychotiky neléčených schizofrenních pacientů (n=45) byly stanoveny na začátku před léčbou v porovnání  se zdravými kontrolami (n=43).

Diagnóza

Nedávno bylo referováno o protisvědivém účinku selektivního inhibitoru zpětného vychytávání serotoniniu-paroxetinu. Japonští autoři referují o 3 pacientech se závažným cholestatickým svěděním způsobeném gastrointestinální malignitou. Všichni pacienti byli úspěšně léčeni 10 mg paroxetinu.

Neuropsychiatrická forma systémového lupus erythematosus (SLE) obsahuje neurologické syndromy centrálního, periferního a vegetativního nervového systému a různé psychiatrické syndromy. Neuropsychiatrická forma LSE prezentující se jako katatonie je neobvyklá a léčba tohoto stavu není zcela definována.

Cílem prezentované studie japonských autorů (pracoviště Kumamoto) bylo zkoumat účinnost Yokukansanu (tradiční japonský rostlinný lék yi-gan san, pozn. překl.) při zlepšení poruch chování u frontotemporální demence (FTD). Tato studie byla prospektivní, otevřená a spočívala v denním podávání Yokukansanu po dobu 4 týdnů 20 pacientům s FTD.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 1 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist