Abstrakt: Alzheimerova choroba (ďalej iba ACH) predstavuje najbežnejšiu príčinu demencie (ide o 50 - 60% prípadov demencie). ACH nie je bežným príznakom starnutia a nerešpektuje žiadne sociálne, ekonomické, geografické alebo etnické hranice. Človek trpiaci demenciou potrebuje pomoc v každom aspekte svojho života. Pre chorých a ich opatrovateľov existujú rady, starostlivosť a podpora. V  predkladanom príspevku analyzujeme a sprístupňujeme problematiku princípov fungovania rodinnej starostlivosti v kontexte rodinného príslušníka s Alzheimerovou chorobou.

Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, rodina, úloha rodiny, opatrovateľ, záťaž, opatrovaný

Abstrakt: Terapia demencií je založená na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch - na farmakoterapii a na nefarmakologických postupoch. V príspevku popisujeme niektoré z najčastejšie používaných v klinickej praxi.

Kľučové slová: nefarmakologické postupy, muzikoterapia, validačná terapia, reminiscenčná terapia.

Klinický případ pacienta s atopickou dermatitidou je příkladem účinné léčebné spolupráce dermatologa, psychologa a alergologa u psychosomatického onemocnění.

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist