Šedesátiletá žena s psychiatrickou anamnézou se prezentovala deliriem a mutismem. Měla horečku s viditelnou ztuhlostí končetin a zvýšenou hladinou kreatin kinázy (CK-Creatine Kinase). Běžná medikace zahrnovala pericyazin. Současné nebo nedávné použití dopamin blokujících látek, jako je pericyazin, společně s narušením stavu vědomí,vegetativní dysfunkcí a  zvýšenou hladinou CK mohou poukazovat na neuroleptický maligní syndrom (NMS). Diagnóza NMS byla potvrzena a pacientka byla úspěšně léčená bromokriptinem.

Cílem studie amerických autorů (Houston,TX) bylo zkoumat účinky topiramatu u Touretteova syndromu (TS). Léky blokující dopaminový receptor byly tradičně používány ke zvládnutí tiků u pacientů s TS, ale tato neuroleptika jsou spojena s potenciálně omezujícími vedlejšími účinky. 

Cílem amerických autorů (Southwestern Oklahoma State University, pracoviště Weatherford) bylo popsat případ myxedémového komatu (MC-Myxedema Coma) spojeného s kombinační léčbou aripiprazolem a sertralinem.

Lymfocytární kolitida je nemoc charakterizovaná chronickým vodnatým průjmem, která může být diagnostikována pouze histologicky, protože kolonoskopie prokazuje na mukóze makroskopicky normální nález. Opakovaně byl popsán příčinný vztah s podáváním určitých léků.

Nedávno bylo referováno o protisvědivém účinku selektivního inhibitoru zpětného vychytávání serotoniniu-paroxetinu. Japonští autoři referují o 3 pacientech se závažným cholestatickým svěděním způsobeném gastrointestinální malignitou. Všichni pacienti byli úspěšně léčeni 10 mg paroxetinu.

V kazuistikách a observačních studiích bývají inhibitoři zpětného vychytávání serotoninu (SSRI-serotonin reuptake inhibitor) spojovány se zvýšeným rizikem krvácení, pravděpodobně způsobeného poruchou funkce krevních destiček jako následek blokády zpětného vychytávání serotoninu v krevních destičkách.

Ačkoliv akutní hepatitis může být vedlejším účinkem mnoha léků, většina případů je po přerušení léčby reverzibilních a selhání jater je vzácné. Venlafaxin a trazodon jsou 2 oblíbená antidepresiva. O změně hladin jaterních enzymů bylo referováno jako o vedlejším účinku těchto léků v běžných dávkách.

U 19leté ženy začalo akutně bizarní chování, dále pak zmatenost, sluchové halucinace a bludy po 2 týdnech diety na 100kcal/den. Neurologické vyšetření této pacientky bylo normální. Rozbor moči prokázal ketony 4+. Pacientka měla zvýšenou antinukleární protilátku (ANA-Antinuclear Antibody, 320) a pozitivní heterozygotní faktor V Leidenské mutace. 

Neuropsychiatrická forma systémového lupus erythematosus (SLE) obsahuje neurologické syndromy centrálního, periferního a vegetativního nervového systému a různé psychiatrické syndromy. Neuropsychiatrická forma LSE prezentující se jako katatonie je neobvyklá a léčba tohoto stavu není zcela definována.

Pozáchvatový neklid v rámci elektrokonvulzní léčby je častý a závažný stav, který když nastane, vyžaduje včasný zákrok k ochraně pacienta a zdravotnického personálu před možným tělesným zraněním. Autoři prezentují kazuistiku týkající se úspěšného použití dexmedetomidinu, alfa2 agonisty, při zvládání těžkého pozáchvatového neklidu u 34leté chorobně obézní ženy. Dřívější způsoby intervence,ve snaze udržet ideální situaci, totiž selhaly.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 8 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist