Autoři referují o případu pacienta s Fahrovou chorobou ovlivněnou bipolární poruchou I typu s psychotickými příznaky. Komplexní klinický obraz, charakterizovaný jak neurologickými, tak psychiatrickými příznaky, se ukázal být částečně nebo zcela odolný vůči několika farmakologickým pokusům. Naopak zjevné zlepšení klinického obrazu se objevilo po cyklu 10 aplikací elektrokonvulzivní léčby, následované úplným a trvalým vyřešením nálady, kognitivních, motorických a behaviorálních příznaků během příštích 4 let.

Diagnóza

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) je účinná a bezpečná léčba dokonce i u křehkého a tělesně nemocného. Autoři prezentují kazuistiku pacienta, kterému byla aplikována ECT i přes anamnézu nedávné resekce meningeomu a s přítomností kovového lebečního plátu. Pacient měl v anamnéze bipolární poruchu v remisi, ale dostal se do akutní manické epizody s psychotickými rysy po resekci supraselárního meningeomu.

Diagnóza

Taiwanští autoři referují o případu 63letého muže, který prožil svou první manickou epizodu a pak, o rok později, zažil druhou epizodu, která byla spojena s významnou ztrátou mozkového parenchymu. Dvě zobrazení mozku počítačovou tomografií (CT-Computed Tomography) byla provedena při každé manické epizodě k pozorování struktury mozku.

Diagnóza

Sekundární příčiny mánie je třeba zvážit, když se tato projevuje atypickými rysy. Mohli bychom sem zahrnout takové pacienty s pozdějším začátkem mánie a bez dřívější psychiatrické anamnézy. Kazuistiky amerických autorů (specializované fakultní pracoviště Norfolk, VA) studují použití ziprasidonu pro léčbu mánie při HIV-komplikaci, která by mohla vzniknout u takových pacientů v pokročilých stádiích AIDS

Diagnóza

Vareniklin je nová protikuřácká látka, která snižuje bažení po nikotinu a blokuje potěšení z něho. Působí jako částečný agonista nikotinového receptoru. Vareniklin byl zpočátku předepisován jako snadno tolerovaný a bez jakýchkoliv zvláštních psychiatrických preventivních opatření, ale byl studován výhradně u normálních populací. Autoři referují o pacientovi s bipolární poruchou, u kterého se vyvinula manická epizoda po léčbě vareniklinem.

Diagnóza

Autoři referují o případu 57letého muže, který prožil epizodu hypománie při účasti v klinické studii přímé transkraniální stimulace elektrickým proudem pro léčbu psychotické depresivní poruchy.

Diagnóza

Studie psychiatrických poruch vyskytujících se společně se vzácnými genetickými syndromy má významné léčebné a patofyziologické důsledky. Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) u schizofrenie s komorbidním Marfan syndromem je výzvou s ohledem na komplikující záležitost mnoha orgánů.

Diagnóza

Zvýšení tělesné váhy a metabolické poruchy tvoří sužující problémy u schizofrenních pacientů léčených atypickými antipsychotiky. V pokusech zmírnit tyto problémy byly použity různé léčby, pohybové režimy či změny způsobu života. Autoři popisují 3 pacienty se schizofrenií, u kterých se projevil značný pokles tělesné váhy a zmenšení obvodu pasu během léčby zonisamidem. Toto sdělení naznačuje, že zonisamid mohl být spojen a poklesem tělesné váhy u pacientů se schizofrenií.

Diagnóza

Odchylky oxidativního stresu byly nabídnuty při vysvětlování patogeneze schizofrenie. Tato indicko-americká studie (specializovaná pracoviště Bangalore a Columbus, OH) zkoumala odchylky neopterinu a oxidativního stresu u pacientů se schizofrenií před léčbou a po ní.  Neopterin, celkové antioxidanty, nitrity a thioly v séru antipsychotiky neléčených schizofrenních pacientů (n=45) byly stanoveny na začátku před léčbou v porovnání  se zdravými kontrolami (n=43).

Diagnóza

Marfanův syndrom a schizofrenie

Úterý, 23. únor 2010

Marfanův syndrom (MFS), nemoc, jejíž podstatou je porucha mikrofibril, byla spojena se schizofrenií v mnoha kazuistikách.
  
Američtí autoři z University of Washington Medical Center (Seattle, WA) představují případ MFS a přehled literatury, které naznačují, že tyto stavy mohou sdílet společnou etiologii.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 5 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist