O užívání antidepresiv bylo referováno, že působí značné zvýšení tělesné váhy. Cílem této studie bylo stanovit riziko vzniku diabetes mellitus spojené s antidepresivní léčbou a zkoumat, zda je toto riziko ovlivněno délkou léčby nebo denní dávkou antidepresiv.
  
Metodologicky se jednalo o případovou kontrolovanou studii 165 958 pacientů s depresí, kteří obdrželi alespoň 1 nový předpis antidepresiva v období delším než 15 let. Pacientům bylo alespoň 30 let a neměli diabetes mellitus při vstupu do kohorty.

Diagnóza

Dvaapadesátiletá žena s dlouhotrvající anamnézou farmakorezistentní deprese neuspěla po mnohonásobných kúrách elektrokonvulzní léčby a různých pokusech s antidepresivy. Z toho vyplynul závěr, že pacientka byla posouzena jako dobrá kandidátka pro léčbu stimulací nervus vagus (VNS-Vagus Nerve Stimulation) a podstoupila tedy implantaci stimulátoru pro VNS.

Diagnóza

Přibližně 11% těhotných žen trpí psychotickou depresí, která vyžaduje léčbu. Jestliže tyto ženy ponecháme bez léčby, existují rizika předčasného porodu nebo nízké porodní váhy. Počáteční nesnáz spočívá v diagnostice deprese samotné, protože mnoho příznaků deprese může být přičteno těhotenství. Další výzvou je výběr vhodné léčby. Léčebnými volbami v tomto ohledu jsou psychoterapie, antidepresiva, elektrokonvulzívní terapie nebo nová možnost léčby světlem.

Diagnóza

Předložená kazuistika popisuje 53letého pacienta s dlouhotrvající farmakorezistentní psychotickou depresivní poruchou přijatého k elektrokonvulzní léčbě (ECT-Electroconvulsive Therapy). Pacient měl v anamnéze úraz hlavy a byl po chirurgické operaci se síťovými a kovovými implantáty. Autoři popisují pacientovu anamnézu a záležitosti spojené s provedením ECT u pacienta s kovovými lebečními implantáty. Autoři končí sdělení podáním zprávy o úspěšnosti léčby.

Diagnóza

Cílem studie kanadských autorů z McMaster University(Ontario) a University of Calgary (Alberta) bylo uvažovat o mechanismech, které mohou spojovat astma a psychotickou depresi (MDD-major depressive disorder). Astma a MDD se spolu vyskytují ve vyšších počtech než se předpokládá. Zda to odráží sdílené patofyziologické mechanismy, není známo.
  
Byla provedena revize epidemiologických údajů ohledně spojení astmatu a MDD. Současně byly posouzeny možné biologické mechanismy, které by mohly vysvětlit vysoký počet této komorbidity.

Diagnóza

Vztah mezi psychotickou depresí a zvýšenou aktivitou krevních destiček byl naznačen už dříve několika studiemi. Cílem studie tureckých autorů z Duzce University bylo zkoumat průměrný objem krevní destičky (MPV-mean platelet volume), který je ukazatelem aktivity krevních destiček u pacientů s depresí. Současně bylo vyšetřeno, zda by léčba escitalopramem mohla ovlivnit MPV.

Diagnóza

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter centrálního nervového systému nalezený u přibližně 60% synapsí. Zatímco monoaminy byly historicky zdůrazňovány jako příčinné faktory u deprese, přibývá důkazů, že glutamátová neurotransmise hraje v tomto ohledu hlavní roli. Tento nový důkaz má významné důsledky pro etiopatogenezi a léčbu psychotické depresivní poruchy.

Diagnóza

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) má silné kardiovaskulární účinky, které mohou vnést námitku proti ECT u pacientů  s preexistujícím srdečním onemocněním. Ačkoliv je to dobře studováno v ECT rezistentní deprese, existují stále obavy, jak překonat léčení pacientů pomocí ECT s komorbidní kardiovaskulární poruchou. Synergní účinky deprese a kardiovaskulární choroby v ovlivnění morbidity a mortality pacientů činí z ECT významnou otázku.

Diagnóza

Bylo konstatováno, že účinnost elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) v léčbě psychotických depresivních poruch může být zvýšena současným podáváním antidepresiv. Proto otázka, jak je bezpečná kombinace těchto 2 léčebných metod, opravňuje výzkum. Escitalopram (ESC) je novější selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který se zdá mít příznivý profil vedlejších účinků.

Diagnóza

Elektrokonvulzní terapie (ECT-Electroconvulsive Therapy) je vysoce účinná léčba závažné deprese. Avšak nevýhodou ECT je riziko kognitivních vedlejších účinků. Magnetická záchvatová terapie (MST-Magnetic Seizure Therapy) je nová metody léčby, kterou jsou léčebné záchvaty způsobeny použitím rychle se střídajících silných magnetických polí. V této případové studii autoři referují o úspěšné MST epizody jinak farmakorezistentní deprese u pacienta s bipolární poruchou typu I.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 4 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist