Pokyny pro autory

Úterý, 30. listopad 1999
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Redakce přijímá a publikuje příspěvky převážně v českém a slovenském jazyce. U předem dohodnutých materiálů zahraničních autorů zajišťuje redakce odborný překlad. Všechny příspěvky musí odpovídat odbornému zaměření časopisu a jejich struktura musí splňovat požadavky redakce na formální a obsahové zpracování příslušného typu příspěvku.

Původní, přehledové články a kazuistiky jsou redakcí odesílány k anonymnímu a nezávislému odbornému posouzení dvěma recenzentům. Referáty procházejí odbornou korekturou.

V případě doporučení příspěvku ke zveřejnění oběma recenzenty (viz Recenzní řízení), popřípadě odbornými korektory, jsou materiály předány k jazykové korektuře a poté ke grafické úpravě a dalšímu technickému zpracování pro účely tisku nebo zveřejnění na internetu.

DOKUMENTACE

Bez níže uvedených dokumentů a údajů nemůže být příspěvek přijat redakcí ke zveřejnění:

TITULNÍ LIST
Obsahuje informace, které umožní snadnou identifikaci příspěvku a jeho vyhledávání v archivu redakce a na internetu:

 • Název článku (česky a anglicky)
 • Souhrn/Summary (česky a anglicky)
 • Klíčová slova/Key words (česky a anglicky)
 • Zkrácené jméno autora (Novák, J.)
 • Číslo diagnózy
 • Název diagnózy
 • Typ příspěvku:
  - původní článek
  - přehledový článek
  - kazuistika
  - referát
  - léčebný postup
  - zpráva


PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Vyžaduje uvedení údajů, sloužících především ke komunikaci redakce s autorem:

 • celé jméno (včetně titulů) autora nebo autorů
 • adresu bydliště
 • název a adresu pracoviště nebo pracovišť
 • telefon, mobil, fax, e-mail
 • bankovní spojení

Dále protokol obsahuje:

 • čestné prohlášení autora, že zaslaný příspěvek je určen výhradně pro časopis Referátový výběr (... z dermatovenerologie, ... z onkologie, ... z psychiatrie) jeho tištěnou a elektronickou verzi a že nebyl a nebude jinde publikován (s výjimkou předem dohodnutých reprintů vydavatelství)
 • negativní prohlášení o střetu zájmů (v případě, že je práce sponzorována nebo dochází-li ke střetu zájmů autora a firem či organizací, musí být tato skutečnost v závěru příspěvku uvedena)
 • u klinických studií čestné prohlášení o schválení studie SÚKLem a místní etickou komisí
 • souhlas s přenosem autorských práv - v případě použití již dříve publikovaných materiálů, resp. jejich částí či příloh, je nutný souhlas původního vydavatele s uveřejněním, dále souhlas autorů a institucí s přenosem autorských práv (copyright)
  >> stáhnout Předávací protokol


SOUHLAS S POUŽITÍM OBRAZOVÉHO SNÍMKU
U všech ilustrací a fotografií, z nichž je možné jednotlivé osoby (zejména pacienty) identifikovat, je nutné současně s předáním obrazového materiálu redakci doložit také Kvalifikované souhlasy fotografovaných osob s použitím fotografií ke zveřejnění.
>> stáhnout Souhlas s použitím obrazového snímku


V následujících částech menu naleznete rámcová doporučení, jak postupovat při zpracování vybraných žurnalistických žánrů a odborných textů a jakým způsobem texty a ilustrace předávat redakci či je vkládat na internetové stránky.

Poslední úprava Úterý, 16. říjen 2012
Administrátor 3

Administrátor 3

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist