Účast fibronectinu v patogenezi melanomu

Neděle, 25. listopad 2007

Melanomy, pokud nejsou detekovány časně, jsou velice agresivní a nesnadno léčitelné. Aktivace  extracelulárně regulovaných signálů (ERK) mitogen-aktivovaných protein (MAP) kináz se obecně nacházejí v melanomech, hlavně skrze onkogenní mutace B-Raf. Autoři již dříve upozornili, že aktivace ERK/MAP kinázy stimuluje syntézu fibronektinu regulací transkripčního faktoru časné růstové odpovědi -1 (Egr-1). Nyní byla studována regulace a úloha fibronektinu produkovaného melanomovými buňkami, které nesou onkogenní mutaci B-Raf.

Fibronektin je exprimován in situ během nádorové progrese a jako výraz takové mutace jsou hladiny fibronektinu a Egr-1 vysoké. Exprese aktivních mutantů B-Raf indukuje fibronektin, zatímco endogenní fibronektin je inhibován malou interferující siRNA  zprostředkovanou deplecí B-Raf nebo Egr-1. Naproti tomu stimulace cesty ERK je nedostatečná pro fibronektinovou upregulaci v normálních melanocytech. Ukazuje se, že suprese fibronektinu siRNA vede in vitro k nižší invazivnosti melanomových buněk.Tyto nálezy ukazují tumor-specifickou regulaci fibronektinu konstitutivní ERK/MAP kinázou signalizující a ukazující, že vlastní produkce fibronektinu může hrát roli v genezi melanomu  posílením buněčné invaze.

Barták, P.

Additional Info

  • Literatura: Gaggioli, C. et al.: Tumor-Derived Fibronectin Is Involved in Melanoma Cell Invasion and Regulated by V600E B-Raf Signaling Pathway. Journal of Investigative Dermatology (2007) 127, 400–410.
Barták, P.

Barták, P.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist