Psychóza, afektivní poruchy a úzkost u spektra autistické poruchy: prevalence a nozologické úvahy

Pátek, 15. leden 2010

Tento přehled irských autorů z Dublinu usiloval najít závažné publikované studie o komorbiditě autismu a Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými či depresivními poruchami, tyto studie zhodnotit, provést syntézu nálezů, podat přehled a učinit doporučení pro další výzkum.
  
Bylo provedeno systematické prohledání literatury použitím několika databází. Vybrané články musely popsat původní studii, která poskytla odhady prevalence či incidence komorbidity autismu nebo Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými nebo depresivními poruchami.


  
Pokud jde o výsledky a závěr této přehledové práce: existují sporné důkazy týkající se frekvence výskytu schizofrenie v této populaci. Ukazuje se, že deprese je častá, ačkoliv většina jedinců s autismem nemá dostatečné jazykové dovednosti k slovnímu vyjádření změn v náladě. Úzkostné poruchy představují nejčastější psychiatrickou komorbiditu v této populaci.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Skokauskas, N., Gallagher, L.: Psychosis, affective disorders and anxiety in autistic spectrum disorder: prevalence and nosological considerations. Psychopathology, 43, 2010, č. 1, s. 8-16.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Související články

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist