Zvracení a přesvědčení o otylosti - souběh achalázie a mentální bulimie

Neděle, 04. leden 2009

V klinické praxi je často obtížné rozlišit mezi organickým a psychickým zvracením. Němečtí autoři z univerzitní nemocnice v Tübingenu předkládají případ 34leté ženy s 18měsíční anamnézou zvracení s počáteční diagnózou mentální bulimie (MB). Její zvracení se však jevilo jako neobvyklé. Byla proto provedena další somatická diagnostická vyšetření vedoucí k dodateční diagnóze achalázie.

Po úspěšné zejm. chirurgické léčbě achalázie byly nutné další psychoterapeutické zákroky z důvodu zhoršení příznaků MB. Určité porušené jídelní chování přetrvávalo po dobu 3letého katamnestického sledování, ale zdravotní stav pacientky se zlepšil.
  
Podle autorů je třeba zdůraznit, že jsou nezbytné pečlivé diagnostické kroky k rozlišení mezi psychickým a organickým zvracením. V případě 2 separátních chorob se požaduje vhodný léčebný režim pro každou z nich.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Teufel, M., Lamprecht, G., Zipfel, S. et al.: Vomitting and feeling fat-Coincidence of achalasia and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 42, 2009, č. 1, s. 90-92
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist