Léčba chronického svědění inhibitory zpětného vychytávání serotoninu(ssri) paroxetinem a fluvoxaminem: výsledky otevřené,dvouramenné důkazové studie

Čtvrtek, 29. leden 2009

Léčba chronického pruritu je obtížná a vyžaduje nové léčebné metody. Němečtí autoři z University v Münsteru zkoušeli paroxetin a fluvoxamin celkem u 72 pacientů s pruritem (27 mužů, 45 žen, průměrný věk 59,2 let). Pokles pruritu byl hodnocen analýzou skóre vizuální analogové škály a stanovením maximálního protisvědivého účinku (maximálního procentuálního poklesu pruritu). Čtyřicet devět ze 72 pacientů (68%) pocítilo slabý (n=9), dobrý (n=16) nebo velmi dobrý (n=24) protisvědivý účinek.

Statistická analýzy prokázala účinnost paroxetinu a fluvoxaminu bez žádného významného rozdílu. Nejlepší reakce byla pozorována u pacientů s pruritem způsobeným atopickou dermatitidou, systémovým lymfomem a solidním karcinomem. Chronické léze vzniklé škrábáním se zcela zhojily u 14 ze 31 pacientů a částečně zhojily u 17 ze 31 pacientů. Nežádoucí účinky léků byly pozorovány u 70,8% pacientů. U 18 pacientů vedly k přerušení léčby.
  
Tyto výsledky podporují předchozí sdělení o vysokém protisvědivém potenciálu SSRI, které jsou dobrou alternativní léčebnou metodou u chronického svědění. Tato skutečnost by měla být potvrzena v příštích dvojitě zaslepených studiích.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Ständer, S., Bökenholt, B., Schürmeyer-Horst, F. et al.: Treatment of chronic pruritus with selective serotonin re-uptake inhibitors paroxetine and fluvoxamine: results of an open-labelled, two-arm proof-of-concept study. Acta Dermato-Venereologica, 89, 2009, č. 1, s. 45-57.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist