Dlouhodobé užívání antidepresiv u depresivních poruch a riziku diabetes mellitus

Úterý, 19. květen 2009

O užívání antidepresiv bylo referováno, že působí značné zvýšení tělesné váhy. Cílem této studie bylo stanovit riziko vzniku diabetes mellitus spojené s antidepresivní léčbou a zkoumat, zda je toto riziko ovlivněno délkou léčby nebo denní dávkou antidepresiv.
  
Metodologicky se jednalo o případovou kontrolovanou studii 165 958 pacientů s depresí, kteří obdrželi alespoň 1 nový předpis antidepresiva v období delším než 15 let. Pacientům bylo alespoň 30 let a neměli diabetes mellitus při vstupu do kohorty.


  
Bylo zjištěno celkem 2 243 případů náhodně se vyskytujícího diabetu. Porovnáme-li se žádným užíváním antidepresiv během posledních 2 let, nynější dlouhodobé užívání (více než 24 měsíců) antidepresiv v průměrných až vysokých denních dávkách bylo spojeno se zvýšeným rizikem diabetu (poměr výskytu=1,84). Velikost rizika byla podobná pro dlouhodobé užívání průměrných až vysokých denních dávek tricyklických antidepresiv
(poměr výskytu=1,77) i selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (poměr výskytu=2,06). Krátkodobější léčba nebo léčba nižšími denními dávkami anti-
depresiv nebyly spojeny se zvýšeným rizikem diabetu.
  
Závěrem autoři potvrzují, že dlouhodobé užívání antidepresiv v alespoň průměrných denních dávkách je spojeno se zvýšeným rizikem diabetu. Tato spojitost byla pozorována jak pro tricyklická antidepresiva, tak pro selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Andersohn F., Schade R., Suissa S. et al.: Long-term use of antidepressants for depressive disorders and the risk of diabetes mellitus. Am. J. Psychiatry, 166, 2009, č. 5, s. 591-598.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist