Přehled možných mechanismů podkládajících spojitost mezi astmatem a psychotickou depresí

Neděle, 15. únor 2009

Cílem studie kanadských autorů z McMaster University(Ontario) a University of Calgary (Alberta) bylo uvažovat o mechanismech, které mohou spojovat astma a psychotickou depresi (MDD-major depressive disorder). Astma a MDD se spolu vyskytují ve vyšších počtech než se předpokládá. Zda to odráží sdílené patofyziologické mechanismy, není známo.
  
Byla provedena revize epidemiologických údajů ohledně spojení astmatu a MDD. Současně byly posouzeny možné biologické mechanismy, které by mohly vysvětlit vysoký počet této komorbidity.


  
MDD se podle odhadu vyskytuje u téměř poloviny pacientů s astmatem v centrech terciární péče. Porucha regulace na ose hypothalamus-hypofýza-nadledvinky může lidi predisponovat jak k MDD, tak k astmatu. A podobné změny v imunitním, nervově vegetativním a jiných klíčových systémech (cytokiny) jsou zřejmé a mohou přispět k tomuto zvýšenému riziku společného výskytu MDD a astmatu.
  
Vysoké počty MDD u pacientů s astmatem mohou plynout ze stresu z chronického onemocnění, užívaných léků k její léčbě nebo z kombinace obou. Vysoká úroveň společného výskytu obou chorob může také odrážet dysregulaci určitých na stres citlivých biologických procesů, které přispívají k patofyziologii obou stavů.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: vanLieshout, R.J., Bienenstock, J., MacQueen, G.M.: A review of candidate pathways underlying the association between astma and major depressive disorder. Psychosomatic Medicine, 71, 2009, č. 2, s. 187-195
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist