Glutamátergní nmda receptory jako cíle pro léčbu deprese

Pátek, 13. březen 2009

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter centrálního nervového systému nalezený u přibližně 60% synapsí. Zatímco monoaminy byly historicky zdůrazňovány jako příčinné faktory u deprese, přibývá důkazů, že glutamátová neurotransmise hraje v tomto ohledu hlavní roli. Tento nový důkaz má významné důsledky pro etiopatogenezi a léčbu psychotické depresivní poruchy.

Přesný mechanismus, kterým glutamát může přispívat k depresivním příznakům, je nejasný, ale nedávný výzkum naznačuje, že glutamátergní porucha regulace je zprostředkována cestou glutamátových receptorů NMDA (N-Methyl-D-Aspartate).  Preklinické údaje i několik klinických studií naznačily, že antagonisté receptoru NMDA mají antidepresivní účinek. Specificky u látek, jako jsou ketamin a riluzol, bylo prokázáno, že mají antidepresivní vlastnosti a mohou určit potenciální nové cíle výzkumu antidepresiv. Jsou oprávněné rozsáhlejší kontrolované studie s těmito farmakologickými látkami v léčbě deprese.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Madaan, V., Chauhan M., Wilson, D.R.: Glutamatergic NMDA receptors as targets for the theory of depression. Drugs Fut., 34, 2009, č. 3, s. 217
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist