Inhibitory acetylcholinesterázy v léčbě tabákové závislosti

Pondělí, 21. prosinec 2009

Ačkoliv na alkoholu závislí kuřáci představují důležitou skupinu pro použití protikuřáckých intervencí, nebyla dosud stanovena dostatečná farmakoterapie u této vysoce rizikové skupiny.
  
Inhibitory acetylcholinesterázy brání rozpadu acetylcholinu. Retenční čas tohoto neurotransmiteru je prodloužen, a proto účinnost cholinergní neurotransmise na úrovni příslušného acetylcholinergního receptoru je zvýšená. Německý autor (Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, pracoviště Mannheim) předpokládá možnou náhradu účinků nikotinu na neuron v mozku.


  
K prozkoumání účinků inhibitorů acetylcholinesterázy na tabákovou závislost provedl autor klinicko-farmakologické studie u pacientů závislých na alkoholu a tabáku, kteří již dokončili alkoholovou detoxifikaci. Autor zkoumal galantamin (n=114, náhodně placebem kontrolováno déle než 24 týdnů) a rivastigmin (n=26, náhodně placebem kontrolováno déle než 12 týdnů) a hodnotil chování kuřáků (pomocí např. diářů, měření hladin kysličníku uhelnatého, apod.) i bažení po tabáku a alkoholu.
  
Galantamin i rivastigmin vedly k významnému omezení kouření (galantamin o 20% po 24 týdnech, rivastigmin o 30% po 12 týdnech) bez ústupků pokud jde o alkoholovou abstinenci. Pacienti užívající rivastigmin také zažili významný pokles bažení po nikotinu (20%) bez jakéhokoliv jiného specifického farmakologického nebo psychoterapeutického vlivu k podpoře přerušení kouření.
  
Předběžné údaje naznačují účinnost galantaminu i rivasigminu u bažení po tabáku a jeho spotřebě u kuřáků závislých na alkoholu. Tyto pilotní studie podněcují další výzkum inhibitorů acetylcholinesterázy jako slibného léčebného postupu s ohledem na tabákovou závislost.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Diehl, A.: Acetylcholinesterase-inhibitors in the treatment of tobacco dependence. European Psychiatry, 2009, 24 (Suppl.1): S415
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist