Katatonie způsobená vysazením klonazepamu

Středa, 18. březen 2009

Katatonie je často komplexní syndrom. Byla rozdělena do kategorie „prostá“ a „maligní.“ Posledně zmíněná je závažnější forma zahrnující vegetativní dystonii a horečku. Má vyšší stupeň úmrtnosti.
  
V literatuře byly uvedeny pouze dva případy předpokládající vysazení benzodiazepinů jako možný spouštěč maligní katatonie. Autoři prezentují případ katatonie pravděpodobně způsobené náhlým přerušením podávání benzodiazepinu. Také diskutují o neurobiologických mechanismech spojených s katatonií.


  
Američtí autoři (univerzitní pracoviště Tucson, AZ a Dallas, TX) referují o 60letém pacientovi s anamnézou deprese a posttraumatické stresové poruchy, který byl přijat na krizové oddělení s akutní zmateností, grimasováním, stereotypiemi, odmítáním jídla a vody, svalovou ztuhlostí, mutismem a extrémním negativismem. Nedávno náhle přerušil užívání všech psychofarmak, včetně klonazepamu.
  
Po podání lorazepamu začal pacient opět brát klonazepam, po kterém byly úplně a trvale vyřešeny katatonní příznaky a vegetativní dystonie.
  
Katatonie může být v důsledku velmi rozmanité etiologie. Katatonie způsobená vysazením benzodiazepinů je vzácný, ale vážný stav, který může být obtížné odlišit od katatonie z jiných příčin. Mechanismus, kterým může být katatonie urychlena vysazením benzodiazepinů, není znám, ale pravděpodobně zahrnuje rychlý pokles přenosu GABA (kyselina gama-aminomáselna) v centrálním nervovém systému.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Brown, M., Freeman, S.: Clonazepam withdrawal-induced catatonia. Psychosomatics, 50, 2009, č. 3, s. 289-292).
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist