Rivastigmin v léčbě deliria u starších lidí: pilotní studie

Neděle, 16. květen 2010

Delirium je běžné ve stáří a je spojeno s vysokou úmrtností a negativními důsledky pro zdraví. Snížená aktivita cholinergního systému byla zahrnuta do patogenezy deliria. Inhibitoři cholinesterázy, kteří zvyšují cholinergní aktivitu, mohou být proto užiteční v léčbě deliria.
  
Jde o dvojitě-slepou, placebem kontrolovanou, nahodilou, pilotní studii léčby deliria ústavních pacientů inhibitorem cholinesterázy. U pacientů nad 65 let věku bylo zjištěno delirium pomocí Confusion Assessment Method (CAM). Pacientům s deliriem bylo nahodile určeno brát rivastigmin 1,5 mg 1x denně se zvýšením na 1,5mg 2x denně po 7 dnech nebo totožné placebo (dvě tablety po 7 dnech).
  
Do studie vstoupilo 15 pacientů: osm z nich dostávalo rivastigmin a 7 dostávalo placebo. Všichni pacienti z rivastigminové skupiny, ale jen tři z placebové skupiny byli negativně hodnoceni pro delirium na CAM, když opustili studii a případně byli propuštění z hospitalizace domů. Nebyl významný rozdíl v trvání deliria mezi oběma skupinami (rivastigminová skupina 6,3 dny proti placebové skupině 9,9 dne, p=0,5).
  
Počty pacientů, pozitivně hodnocených pro delirium, byly velmi malé na to, aby bylo možné učinit jakékoliv závěry o léčbě deliria, uznávají britští autoři (pracoviště Oldham a Manchester). I přes malé počty pacientů zahrnutých do studie jsou jisté ukazatele, že rivastigmin může být bezpečný a účinný v léčení deliria

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Overshott, R., Vernon, M., Morris, J. et al.: Rivastigmine in the treatment of delirium in older people: a pilot study. International Psychogeriatrics, 22, 2010, č.5, s.812-818
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Související články

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist