Synkopa a její důsledky u pacientů s demencí léčených inhibitory cholinesterázy

Úterý, 15. září 2009

Inhibitory cholinesterázy (ICHE) jsou běžně předepisovány k léčbě demence, ale jejich profilu nežádoucích účinků byla dosud věnována jen malá pozornost. Tyto léky mohou vyvolat symptomatickou bradykardii a synkopu, které mohou vést k trvalému voperování pacemakeru. Poléková synkopa může také urychlit s pádem spojená zranění včetně zlomeniny kyčle.
  


V populační kohortové studii američtí a kanadští autoři (pracoviště Boston,MA, Toronto a Kingston, Ont.) zkoumali vztah mezi užíváním ICHE a důsledky spojené se synkopou. Ze zdravotních databází za 2leté období bylo zjištěno 19 803 v obci žijících starších dospělých s demencí, kterým byly předepisovány ICHE a 61 499 kontrol bez těchto léků.
  
Hospitalizace pro synkopu byly mnohem častější u lidí užívajících ICHE než u kontrol (31,5 vs 18,6 případů na 1000 osob á rok). Jiné příhody spojené se synkopou byly také mnohem častější mezi jedinci užívajícími ICHE v porovnání s kontrolami: hospitalizace pro bradykardii (6,9 vs 4,4 případů na 1000 osob á rok), implantaci permanentního pacemakeru (4,7 vs 3,3 případů na 1000 osob á rok) a zlomeninu kýčle (22,4 vs 19,8 případů na 1000 osob á rok). Výsledky byly shodné v dalších analýzách, ve kterých např. byly osoby srovnatelné pokud jde o stav komorbidity na počátku studie.
  
Autoři uzavírají, že použití ICHE je spojeno se zvýšeným počtem synkop, bradykardií, implantací pacemakeru a zlomenin kýčle u starších dospělých s demencí. Riziko těchto dříve nedostatečně rozpoznaných závažných nežádoucích příhod musí být pečlivě zváženo proti celkově skromnému prospěchu z ICHE.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Gill, S.S., Anderson, G.M., Fischer, H.D. et al.: Syncope and its consequences in patients with dementia receiving cholinesterase inhibitors. Archives of Internal Medicine, 169, 2009, č. 9, s.867-873.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poslední od Veselý, J.

Související články

nahoru