Závažná dystonie hrtanu u pacienta užívajícího injekční zuclopenthixol a fluoxetin

Neděle, 07. únor 2010

Cílem autorů z Austrálie a Velké Británie (pracoviště Perth,WA, Claremont, WA a Bristol) bylo upozornit předepisující lékaře na možné cytochromem P450 zprostředkované interakce. Vodítka (guidelines) odděleně upřednostňují rizika toxicity spojená s injekčním zuclopenthixolem. Autoři dříve zkoumali možné interakce cytochromu P450 se zuclopnethixolem a zde popisují nebezpečné vedlejší účinky u pacienta užívajícího injekční zuclopenthixol a inhibitor zpětného vychytávání serotoninu fluoxetin ve vysoké dávce.


  
Autoři prezentují případ pacienta na zavedené léčbě fluoxetinem 80mg/den, který následně dostal injekční zuclopenthixol 100 mg/den. Po jeho podání byly pozorovány nebezpečné extrapyramidové vedlejší účinky včetně závažné laryngeální dystonie nutně vyžadující akutní léčbu.
  
Autory pozorované příznaky toxicity zuclopenthixolu se shodují s interakcí cytochromu P450 2D6/3A4 a fluoxetinu. Předchozí důkaz, znázorňující tuto interakci, zahrnul pouze pacienty užívající fluoxetin do 60mg/den. Tento případ rozšiřuje důkazy v tomto směru. U pacientů, užívajících vysokou dávku fluoxetinu, doporučují autoři značné snížení předepsané dávky injekčního zuclopenthixolu.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Hood, S., Orr, K., Bennett, L. et al.:Severe laryngeal dystonia in a patient receiving zuclopenthixol „Acuphase“ and fluoxetine. Australasian Psychiatry, 18, 2010, č. 2, s.174-176.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist