Serotoninový syndrom po mnohonásobných lékových interakcích-kazuistika

Sobota, 04. duben 2009

Serotoninový syndrom je potenciální život ohrožující porucha v důsledku nadměrné serotoninergní aktivity často způsobené lékovými interakcemi. Španělští autoři (univerzitní pracoviště Badalona a Bellaterra) referují o případu serotoninového syndromu způsobeného farmakokinetickými a farmakodynamickými interakcemi mezi třemi různými selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a ciprofloxacinem.

Nejvyšší opatrnost je nutná u pacientů léčených SSRI, u kterých je nutné převedení na jiné antidepresivum nebo když tito pacienti vyžadují přidání doprovodných léků, zvláště serotoninergních léků a inhibitorů isoenzymů cytochromu P450.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Montané, E., Barriocanal, A., Isern, I. et al.: Multiple drug interactions-induced serotonin syndrome: a case report. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 34, 2009, č. 4, s. 485-487.
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist