Neuroleptický maligní syndrom nebo léková reakce po statinu?

Středa, 03. červen 2009

Šedesátiletá žena s psychiatrickou anamnézou se prezentovala deliriem a mutismem. Měla horečku s viditelnou ztuhlostí končetin a zvýšenou hladinou kreatin kinázy (CK-Creatine Kinase). Běžná medikace zahrnovala pericyazin. Současné nebo nedávné použití dopamin blokujících látek, jako je pericyazin, společně s narušením stavu vědomí,vegetativní dysfunkcí a  zvýšenou hladinou CK mohou poukazovat na neuroleptický maligní syndrom (NMS). Diagnóza NMS byla potvrzena a pacientka byla úspěšně léčená bromokriptinem.

O 8 let později se pacientka představuje s příznaky naznačujícími návrat NMS včetně zvýšené hladiny CK a myalgie, avšak bez ztuhnutí končetin. Zavedená medikace zahrnovala quetiapin, lithium, simvastatin a nedávnou kúru klaritromycinu. Makrolidová antibiotika, jako klaritromycin, inhibují metabolické dráhy statinů cestou cytochrómu CYP 4503A4 jaterního enzymatického systému a mohou vést ke zvýšené hladině CK, myopatii nebo rhabdomyolýzu uvádějící příznaky, které mohou být zaměněny za NMS. Simvastatin byl vysazen a následovaly rychlý pokles hladiny CK s vymizením příznaků.
   
Tento případ upřednostňuje význam zvažování jiných diagnóz u každého pacienta prezentujícího se poruchou stavu vědomí, vegetativní dysfunkcí a zvýšenou hladinou CK. Zvláště u pacienta s anamnézou NMS je podstatná důkladná léková anamnéza, která pomůže stanovit diagnózu a současně se vyhnout zmatku okolo přítomných příznaků.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Cooper, J.M., Jones, A.L.: Neuroleptic malignant syndrome or a statin drug reaction? A case report. Clinical Neuropharmacology, 32, 2009, č. 6, s. 348-349
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist