Nahodilá, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie topiramatu v léčbě touretteova syndromu

Pátek, 03. prosinec 2010

Cílem studie amerických autorů (Houston,TX) bylo zkoumat účinky topiramatu u Touretteova syndromu (TS). Léky blokující dopaminový receptor byly tradičně používány ke zvládnutí tiků u pacientů s TS, ale tato neuroleptika jsou spojena s potenciálně omezujícími vedlejšími účinky. 

Jednalo s o nahodilou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou a souběžnou skupinovou studii. Aby mohli být jedinci zahrnuti do studie, byla po nich požadována diagnóza TS podle DSM-IV. Jejich věk byl 7-65 let, měli středně těžké až těžké příznaky (skóre nejméně 19 na škále Yale Global Tic Severity Scale-YGTSS), byli zjevně zhoršení, jak bylo určeno škálou Clinical Global Impression (CGI-skóre závažnosti minimálně 4) a užívali ne více než jeden lék na tiky nebo komorbidity TS.
  
Ve studii bylo 29 pacientů (26 mužů), průměrného věku 16,5 let, náhodně přidělených do studie a 20 (69%) dokončilo dvojitě zaslepenou fázi studie. Primárním ukazatelem bylo skóre Total Tic Score, kde došlo ke zlepšení na 14,29 bodů od začátku studie (10,47) do 5. návštěvy (70. den) s topiramatem (průměrná dávka 118mg) v porovnání se změnou (5 vs.9,88 bodů) v placebové skupině (p=0,0259). Byla statisticky významná zlepšení také v jiných komponentách YGTSS i zlepšení v různých sekundárních ukazatelích, včetně CGI. Nebyly pozorovány žádné rozdíly ve frekvenci nepříznivých událostí mezi dvěma léčebnými skupinami.
  
Tato dvojitě

zaslepená,placebem kontrolovaná studie poskytuje důkaz, že topiramat může být užitečný v léčbě středně těžkého TS.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Jankovic, J., Jimenez-Shahed, J., Brown, L.W.: A randomised, double-blind, placebo controlled study of topiramate in the treatment of Tourette syndrome. J.Neurol.Neurosurg.Psychiatry, 81, 2010, č.1, s. 70-73
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist