Armodafinil v léčbě nadměrné spavosti

Pátek, 11. červen 2010

Nadměrná spavost působí zhoršenou kvalitu života a zvyšuje riziko špatného zdraví a nehod. Armodafinil je látka, podporující bdělost, schválená v r. 2007 americkým Food and Drug Administration (Úřad pro schvalování potravin a léků) pro léčbu nadměrné spavosti vzniklé při narkolepsii, obstruktivní spánkové apnoe (po optimální léčbě obstrukce) a práci na směny. Jedná se o R-enantiomer (pravotočivý) modafinilu, který je racemickou směsí R- a S-enantiomerů (pravo- a levotočivých).

Tento přehledový článek amerického autora z University of South Carolina  School of Medicine (pracoviště Columbia) shrnuje nové základní údaje o farmakokinetice, klinické účinnosti a bezpečnosti armodafinilu použitím literatury publikované od r. 2005 a zjištěné prostřednictvím vyhledávače PubMed.
  
Současně uvedený přehled popisuje nové pokroky v pochopení farmakokinetického profilu tohoto léku, proč může být bdělost zlepšena později po jeho užívání v porovnání s modafinilem, apod. Také popisuje nové údaje o účinnosti a bezpečnosti podporující použití armodafinilu pro léčbu nadměrné spavosti u indikovaných pacientů.
  
Armodafinil představuje užitečnou léčbu nadměrné spavosti vzniklé při mnoha klinických stavech. Je celkově dobře snášen a má malý potenciál pro zneužívání nebo toleranci.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Bogan, R.K.: Armodafinil in the treatment of excessive sleepiness. Expert Opin. Pharmacother., 11, 2010, č. 6, s. 993-1002
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist