Antipsychotiky způsobená ischemická kolitida a gastrointestinální nekróza: přehled francouzské farmakovigilační databáze

Neděle, 11. říjen 2009

Antipsychotika 1. a 2. generace běžně působí mírnou gastrointestinální hypomotilitu. Střevní nekróza může být důsledkem takových gastrointestinálních poruch.
  
Francouzští autoři (pracoviště Montpellier a Saint-Denis) posoudili všechny případy ischemické kolitidy a gastrointestinální nekrózy nahlášené do francouzské farmakovigilační databáze od roku 1997 do konce roku 2006.

Bylo analyzováno 38 případů ischemické kolitidy a gastrointestinální nekrózy spojené s antipsychotiky. Průměrný věk pacientů byl 42,7 let (15-77let).Zažívací komplikací byla střevní nekróza u 27 případů, ischemická kolitida u 10 případů (s perforací ve 3 případech). Chirurgický postup (částečná nebo úplná resekce tlustého či tenkého střeva) byl proveden u 24 pacientů. Šest pacientů zemřelo navzdory chirurgickému zákroku. Mezi celou populací došlo k úmrtí u 14 pacientů, 13 pacientů se uzdravilo s následky, 6 pacientů se plně uzdravilo a výsledek zůstal neznámý u 5 pacientů. V 55,2% případů byli pacienti léčeni více než jedním antipsychotikem. Nejčastěji používaná antipsychotka byla: klozapin, levomepromazin, cyamemazin a haloperidol.  Přidružené léky s antimuskarinovým účinkem (s výjimkou antipsychotik) byly nalezeny u 68,4% pacientů.
  
Střevní nekróza spojená s antipsychotiky je velmi řídká, ale úmrtnost je vysoká s rychlým horšením pacientů směrem k septickému šoku i přes mírné klinické příznaky. Podle autorů je proto podstatné monitorovat pacienty užívající antipsychotika, obzvláště když jsou jim předepisovány přídatné léky. Výskyt nespecifických klinických příznaků, jako jsou bolest břicha spojená se zvracením či průjmem by měly upoutat pozornost.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Peyriére, H., Roux, C., Ferard, C. et al.: Antipsychotics-induced ischaemic collitis and gastrointestinal necrosis: a review of the French pharmacovigillance database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 18, 2009, č. 10, s. 948-955
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist