Autoři referují o použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u pacienta se schizofrenií bezprostředně po plasticko-chirurgické operaci (kožní štěp) pro rozsáhlé popáleniny. Pacient měl 22 let a byl popálen na více než 33% povrchu těla v kontextu sebevražedného pokusu. Po přijetí na popáleninovou jednotku pacient pokračoval v opakovaných sebevražedných pokusech.

Diagnóza

O atypických antipsychoticích bylo referováno, že působí nebo zhoršují obsedantně - kompulzívní příznaky (OCS-Obsessive-Compulsive Symptoms) u pacientů se schizofrenií. Jihokorejští autoři (univerzitní pracoviště Gwangju) referují o vývoji (de novo) obsese způsobené následnou léčbou risperidonem, aripiprazolem a ziprasidonem. Tato atypická antipsychotika mají antagonistický účinek na serotoninové 5-HT(2A) receptory u pacienta se schizofrenií.

Diagnóza

Ačkoliv na alkoholu závislí kuřáci představují důležitou skupinu pro použití protikuřáckých intervencí, nebyla dosud stanovena dostatečná farmakoterapie u této vysoce rizikové skupiny.
  
Inhibitory acetylcholinesterázy brání rozpadu acetylcholinu. Retenční čas tohoto neurotransmiteru je prodloužen, a proto účinnost cholinergní neurotransmise na úrovni příslušného acetylcholinergního receptoru je zvýšená. Německý autor (Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, pracoviště Mannheim) předpokládá možnou náhradu účinků nikotinu na neuron v mozku.

Diagnóza

Nizozemští autoři popisují 81letou pacientku, která byla ambulantně posouzena pro pády v anamnéze. Klinická diagnóza byla souběžná s depresivními příznaky, ale arachnoidální cysta se ukázala být příčinou problémů pacientky. Ta se zcela zotavila po neurochirurgickém výkonu.

Diagnóza

Katatonie je obzvláště častá mezi pacienty s poruchami nálady. Američtí autoři (University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia) hodnotili účinky metylfenidatu coby augmentační strategie u staršího pacienta s katatonií a depresí. Metylfenidat byl podáván katatonnímu pacientovi, který nezareagoval na lorazepam. U pacienta se projevila náhlá a zjevná odpověď na metylfenidat.

Diagnóza

Katatonie je často komplexní syndrom. Byla rozdělena do kategorie „prostá“ a „maligní.“ Posledně zmíněná je závažnější forma zahrnující vegetativní dystonii a horečku. Má vyšší stupeň úmrtnosti.
  
V literatuře byly uvedeny pouze dva případy předpokládající vysazení benzodiazepinů jako možný spouštěč maligní katatonie. Autoři prezentují případ katatonie pravděpodobně způsobené náhlým přerušením podávání benzodiazepinu. Také diskutují o neurobiologických mechanismech spojených s katatonií.

Diagnóza

Japonští autoři (pracoviště Tokyo a Sendai) popisují případ 63leté ženy s katatonií způsobenou idiopatickou hypertrofickou pachymeningitidou (IHP). Pacientka byla léčena pro IHP prednisolonem přibližně rok. Když se u ní rozvinula katatonie, žádné významné změny magnetickou rezonancí nebyly zachyceny v porovnání s předchozími výsledky zobrazení.

Diagnóza

Inhibitory cholinesterázy (ICHE) jsou běžně předepisovány k léčbě demence, ale jejich profilu nežádoucích účinků byla dosud věnována jen malá pozornost. Tyto léky mohou vyvolat symptomatickou bradykardii a synkopu, které mohou vést k trvalému voperování pacemakeru. Poléková synkopa může také urychlit s pádem spojená zranění včetně zlomeniny kyčle.
  

Diagnóza

Japonští autoři (specializované pracoviště Himeji) referují o 78leté pacientce s pravděpodobnou demencí s Lewyho tělísky (DLB-Dementia with Lewy Bodies) s krční dystonií během léčby donepezilem 5 mg/den po dobu 18 měsíců. Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro výrazný předklon hlavy (antecollis). Tři týdny po přerušení léčby donepezilem antecollis vymizel.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 6 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist