Neexistuje žádná farmakologická léčba trichotilománie, která by shodně prokázala účinnost, ačkoliv bylo dosaženo dobrých výsledků s antidepresivy a jinými léky, jako jsou atypická antipsychotika, bupropion, lithium a topiramat. Antikonvulzívum oxkarbazepin bylo také použito jako stabilizátor nálady a bylo zkoušeno v léčbě přejídání, ale dosud nebyla žádná zpráva o oxkarbazepinu u trichotilománie.

Diagnóza

Patologické hráčství a komorbidní závislost na alkoholu se často vyskytují v kombinaci. Disulfiram je jeden z prověřených léků pro závislost na alkoholu. Kromě jeho inhibice dehydrogenázy acetaldehydu, disulfiram inhibuje beta-hydroxylázu dopaminu a může proto zvýšit koncentrace dopaminu a snížit koncentrace noradrenalinu v mozku.

Diagnóza

Předčasná ejakulace (PE-Premature Ejaculation) je častý celosvětový problém, který má významný vliv nejen na postiženého, ale i na partnera v rámci sebeúcty, interpersonálních nesnází a spokojenosti s pohlavním životem. U tohoto stavu byly zkoušeny různé druhy psychologických, lokálních a perorálních léčeb se střídavými úspěchy. Je známo, že antidepresiva typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI-Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) působí zpožděnou ejakulaci, ale vyžadují každodenní podávání, mají relativně pomalý začátek účinku a mohou vyvolat syndrom z odnětí při vysazení léku.

Diagnóza

Quetiapin je atypické antipsychotikum s dobrou snášenlivostí, ale nedávno byl spojen s poruchou dechové funkce. Cílem této práce německých autorů (univerzitní pracoviště v Ulmu) bylo podat zprávu o středně těžké až těžké dušnosti po pravidelných perorálních dávkách quetiapinu u 2 obézních pacientů se syndromem spánkové apnoe (SAS).

Diagnóza

Somnambulismus (náměsíčnost) sestává z různě složitých chování, která mohou vést k poškození sebe nebo jiných. O mnoha různých lécích bylo referováno, že působí somnambulismus. Několik z těchto léků jsou novější antidepresiva. Taiwanští autoři (nemocniční pracoviště v Taipei) popsali 40letou ženu s anamnézou psychotické deprese, která zažila nově vzniklý somnambulismus v následujících 3 nocích, zatímco antidepresivum mirtazapin bylo zvyšováno ze 30 na 45 mg/den.

Diagnóza

Doxepin je tricyklická látka, která byla vydatně používána pro léčbu depresivních a úzkostných poruch po dobu přibližně 30 let. Dávno byly zaregistrovány její tlumivé účinky a pomoc se zlepšením přerušeného spánku. Ve vyšších antidepresivních dávkách bylo také pozorováno, že doxepin má významné anticholinergní a antinoradrenergní vlastnosti vedoucí k významným dávkou vymezeným vedlejším účinkům, které občas zabránily účinnému použití doxepinu. Ten nedávno zaznamenal obnovený zájem u poruch spánku v nízkých dávkách jako H1 specifický antagonista.

Diagnóza

V klinické praxi je často obtížné rozlišit mezi organickým a psychickým zvracením. Němečtí autoři z univerzitní nemocnice v Tübingenu předkládají případ 34leté ženy s 18měsíční anamnézou zvracení s počáteční diagnózou mentální bulimie (MB). Její zvracení se však jevilo jako neobvyklé. Byla proto provedena další somatická diagnostická vyšetření vedoucí k dodateční diagnóze achalázie.

Diagnóza

Mnoho organických stavů může napodobit příznaky jídelní poruchy (poruchy příjmu jídla),ale o obstrukci žaludku, napodobující mentální anorexii, bylo referováno zřídka.
  
Australští autoři z The Royal Melbourne Hospital popisují případ 51leté ženy přijaté k hospitalizaci s počáteční diagnózou mentální anorexie.
  
Bylo zjištěno, že příznaky pacientky z horního gastrointestinálního traktu se ztrátou tělesné váhy jsou odvozeny od obstrukce žaludku adenokarcinomem. Časově shodní psychosociální agresoři a psychiatrická anamnéza v minulosti, mezi jinými faktory, „zmátly“ diagnostický proces.
  
Před postavením dg. jídelní porucha je třeba zcela vyloučit organické příčiny ztráty tělesné váhy a příznaků z horního gastrointestinálního traktu. Zvláště to platí pro případy, kde jsou u pacienta atypické rysy potíží.

Diagnóza

Fantomová bolest končetiny (PLP-Phantom Limb Pain) se může vyskytnout u téměř 80% pacientů s amputací. Současný výzkum uvedl do popředí několik změn, které se objevují na nocicepční dráze po amputaci končetiny. S touto znalostí byly hledány nové léčby, které by mohly snížit PLP. Dva takové léky jsou duloxetin a pregabalin, každý působící jedinečným způsobem na nocicepční dráze. Autoři z Eastern Virginia Medical School (Norfolk, VA) také posuzují neurobiologii a účinnost této léčebné strategie.

Japonští autoři (Osaka Medical College) referují o 2 pacientech s chronickou ulcerací jazyka, kteří byli úspěšně léčeni sulpiridem. Klinická diagnóza byla ústní kandidóza spojená s dlouhodobu léčbou steroidy. Výsledky testu kultury a cytologické vyšetření podpořily tuto diagnózu, ale antimykotická léčba byla neúčinná a bolest jazyka u těchto pacientů se stala ještě prudší.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 2 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist