Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Enterální výživa (EV) je přirozenou a preferovanou formou nutriční podpory, jejíž výhodou proti výživě parenterální je udržení funkce střeva. EV podávaná sondou má potenciál pozitivně ovlivnit imunitní systém střeva a může přímo modulovat reakci akutní fáze, zejména po operačním traumatu. Podle konceptu společného slizničního imunitního systému vede expozice antigenům při EV ve střevě k objevení se specifických cirkulujících B lymfocytů, které obsahují protilátky typu IgA. Tyto B lymfocyty mají schopnost diferencovat se do plazmatických buněk, usídlit se v extraintestinálních slizničních lokalizacích a udržovat tam slizniční imunitu produkcí povrchového IgA. Luminální přítomnost živin je nezbytná k udržení normální imunitní buněčné populace ve střevě. Při úplné PV bez enterálního přívodu živin se rozvíjí porucha střevní slizniční lymfatické tkáně se zvýšenou citlivostí k infekčním komplikacím.

Stan proti melanomu Úterý, 30. listopad 1999

Ve dnech 27. a 28.4. se na Václavském náměstí v Praze uskutečnil už třetí ročník úspěšné akce: Stan proti melanomu. I letos návštěvnost dosáhla rekordu: během dvou dnů tým lékařů pod vedením přednosty dermatovenerologické kliniky FNKV v Praze, prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, vyšetřil 1567 osob. Zachyceno přitom bylo 11 melanomů, 53 bazaliomů a 8 spinaliomů.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist