Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

C850 - Lymfosarkom

Neděle, 20. červen 2010

C850 - Lymfosarkom

Typ příspěvku: Novotvary

Chemoterapie založená na antracyklinech výrazně zlepšuje přežití pacientů s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL). Přesto jsou antracykliny z obavy z jejich zejména pozdních kardiotoxických účinků často z terapie starších nemocných vynechávány. Autoři z Kolumbijské univerzity v New Yorku si položili otázku, zda je tato obava opodstatněná.
Na základě epidemiologických dat pacientů z registrů SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare Database) byly analyzován vztah mezi podáním doxorubicinu a demografickými, klinickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory. V multivariantní Coxově analýze byly hledány nezávislé prediktory chronického srdečního selhání po podání doxorubicinu.

Additional Info

  • Literatura Hershman, D.L., McBride, R.B., Eisenberger, A., Tsai, W.Y., Grann, V.R., Jacobson, J.S.: Doxorubicin, Cardiac Risk Factors, and Cardiac Toxicity in Elderly Patients With Diffuse B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma; Journal of Clinical Oncology, Vol 26, No 19 (July 1), 2008: pp. 3159-3165
Typ příspěvku: Referát
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist