Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

C150 - ZN- krční část jícnu

Neděle, 20. červen 2010

C150 - ZN- krční část jícnu

Typ příspěvku: Novotvary

Neadjuvantní chemoradioterapie následovaná chirurgickou resekcí (nCRTSR) se stala standardní léčbou u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem jícnu. Práce analyzuje zkušenosti s touto strategií na souboru pacientů léčených v letech 1998 - 2003. Celkem bylo hodnoceno 162 pacientů (142 mužů, 20 žen), histologicky ve 143 případech adenokarcinom, v 19 dlaždicobuněčný karcinom. Předléčebný klinický staging byl stádium II u 28 pacientů (17 %), III u 111 (68 %) a IVa (M1a) u 23 lidí (14 %). Radioterapie byla aplikována v 28 frakcích á 1,8Gy/den do celkové ložiskové dávky 50,4 Gy, podány byly 2 cykly chemoterapie v režimu 5-fluorouracil v kontinuální infuzi na 96 hodin v dávce 1000mg/m2/den, cisDDP 75mg/m2 /den, podáno první a poslední 4 dny ozařování. S odstupem 4 - 6 týdnů následovala operace. Nejčastějším typem resekčního výkonu byla esophagogastrectomie dle Ivor Lewise (132 pacientů). Operační mortalita 4,9 %, morbidita 37 %.

Additional Info

  • Literatura DONAHUE et al., Neoadjuvant chemoradiation for esophageal cancer, Ann Thorac Surg 2009; 87:392-9
Typ příspěvku: Referát
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist