Info pro inzerenty

Ceník inzerce

Pátek, 31. prosinec 2010

Ceník inzerce je k dispozici na vyžádání.

Pro zaslání ceníku pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Technické parametry inzerce na webu

Pátek, 31. prosinec 2010

Obecná specifikace

 • Formát reklamy – gif, jpg, flash
 • Dodání podkladů – nejpozději 3 pracovní dny před počátkem reklamní kampaně. V případě nestandardní reklamy činí tato lhůta 5 pracovní dnů. Kampaně se nespouštějí o víkendu
 • Obsah reklamy nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek
 • Za veškerou kreativu odpovídá agentura, která reklamu zadává, případně klient, pokud nevyužívá služeb agentury
 • Veškeré reklamní formáty nesou označení „Reklama“
 • Datová velikost max. 30 kB
 • Délka animace max. 15 sec
 • Spuštění zvuku – musí být předem obchodně dohodnuto - na pokyn uživatele (klik on/off nebo najetí na banner a sjetí myši z banneru), délka zvukového záznamu je max. 10 sec a může zaznít jen 1x v odezvě na akci uživatele

Reklamní služby

Pátek, 31. prosinec 2010

1)  dovoz, výroba a prodej:

 • dárkových a reklamních předmětů
 • reklamního textilu
 • pracovního oblečení a pomůcek
 • papírových a plastových tašek a obalů
 • plyšových hraček, her, hlavolamů a didaktických pomůcek

2)  vývoj a výroba 3D reklamních produktů:

 • řezané, lité, svařované plasty
 • výrobky ze skla, dřeva, obecných i drahých kovů

3)   řezaná grafika, světelná reklama, výroba reklamních poutačů
4)   produkce prezentačních, informačních a orientačních systémů
5)   návrhy a zpracování originálních kostýmů a módních oděvů
6)   návrhy a výroba webových stránek a prezentací
7)   organizace kongresů, konferencí a výstav
8)   realizace školení a seminářů
9)   zhotovování odborných fotografií, edukační filmová tvorba

10) distribuce a direct mailing

Výroba reklamních předmětů a textilu probíhá v síti kvalifikovaných evropských a  mimoevropských výrobců. Mezi hlavní dodavatele patří: Anglie, Belgie, Holandsko, Německo, Polsko, Turecko, Vietnam, Čína, Bangladéš a Indie. Speciální produkty, vyžadující trvalou součinnost zadavatele, se vyrábějí v České republice.

Na všechny dodávané předměty firma zajišťuje vhodné způsoby aplikace:

 • sítotisk, tamponový potisk, sublimace, transfer
 • gravírování, pískování, obtisky atd.
 • výšivka, vytkávání, tamburování

Tiskový servis

Pátek, 31. prosinec 2010

Návrhy tiskovin, jejich grafické řešení, předtiskovou přípravu, tisk, knihařské a dokončující zpracování, skladování a distribuci zajišťuje vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency, s.r.o. nejen v rámci vlastních kapacit pracovníků a zařízení, ale také ve spolupráci s dalšími profesionálními partnery. Díky tomu poskytuje komplexní služby ve výrobě a distribuci reklamních polygrafických produktů všech typů.

Typy produktů

 • Časopisy
 • Letáky
 • Prospekty
 • Katalogy
 • Manuály
 • Knihy
 • Diáře
 • Kalendáře

Návrhy tiskovin

 • Skupina kreativní tvorby
 • Grafické studio

Zpracování dat

DTP studio

 • práce na platformě PC (QuarkXPress, Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel...)
 • úprava obrazových materiálů na platformě MAC (Adobe Photoshop)
 • digitalizace fotografií a ilustrací profi plochými a bubnovými skenery

CTP (computer to plate)

 • barevný certifikovaný nátisk
 • osvit, příprava tiskových desek

Typy tisku

 • Ofsetový rotační (48 stránkové stroje s automatizovaným PostPress řešením)
 • Ofsetový archový (5, 8 a 10-ti barvová zařízení)
 • Digitální

Povrchová úprava

 • Laminování
 • Lakování

Knihařské zpracování

 • Falcování, rylování, snášení, řezání, perforace, číslování, čárové kódy
 • Vazba V1: šití drátem (časopisy, katalogy – malý rozsah)
 • Vazba V2: lepení (časopisy, katalogy, brožury – vyšší počet stran)
 • Vazba V4: lepená a šitá (produktové katalogy, skripta – namáhané tiskoviny)
 • Vazba V8: šitá, tuhé desky (knihy, diáře)
 • Vazba spirálová nebo dvojitá spirálová (kalendáře)

Kompletace tiskovin

 • Vkládání informačních a reklamních materiálů (letáky, prospekty, pozvánky, vizitky...)
 • Přibalování reklamních dárků (CD, DVD, tužky, klíčenky, trička...)
 • Vlepování vzorků (polštářky s krémy, tuby s šampony, pošetky s krycími materiály...)

Dokončovací práce

 • Balení produktů dle individuálních potřeb (fólie, páskování, krabice)
 • Personalizace produktů

Další služby

 • Skladování
 • Expedice „Just in time“
 • Doprava
 • Direct mailing

Inzerce na webu

Pátek, 31. prosinec 2010

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INTERNETOVÉM TITULU
REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z ONKOLOGIE

popis:

 • odborný server pro lékaře, zdravotníky a pracovníky v terapeutické oblasti
 • v provozu od ledna 2009
 • doplňuje tištěný časopis vydávaný od roku 1958
  (tiskovou podobu časopisu zachycuje web v tzv. „flipping book“)
 • rozšiřuje standardní typy příspěvků o zvukové a obrazové záznamy a přímé přenosy
 • jednotlivé články jsou na web doplňovány kontinuálně

inzerce:

 • je vkládána na hlavní stránku i do podmenu a k vybraným příspěvkům
 • dle dohody s klientem lze kampaň zahájit kdykoli v průběhu měsíce
 • web poskytuje prostor pro bannery, flash, reklamní a instruktážní videa a prolinky
 • zveřejňuje PR články, kazuistiky, firemní zprávy a pozvánky
 • minimální doba zveřejnění inzerce je jeden měsíc

cíle:

 • šíření odborných informací z oblasti výzkumu a praxe v České republice
 • přinášení nových poznatků z oboru ze zahraničí
 • aktualizace informací o produktech farmacie
 • seznamování specialistů s novými technologiemi a lékařskou technikou

význam:

 • důležitá součást postgraduálního vzdělávání lékařů

ODKAZY

Inzerce v tisku

Pátek, 31. prosinec 2010

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TITULU
REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z ONKOLOGIE

vychází:

 • od roku 1958
 • jako dvojitě recenzovaný (peerreviewed) titul
 • odborný čtvrtletník registrovaný RVV ÚV ČR
 • v nákladu 2 500 kusů
 • 7 x ročně (4 základní čísla + 3 monotematické suplementy)

oslovuje:

 • 100% onkologů v Čechách a na Slovensku
 • specialisty na klinických i ambulantních pracovištích

spolupracuje:

 • s více než 250 autory - odborníky z oboru onkologie v ČR i v zahraničí
 • s dalšími téměř 150 autory z jiných vědních oborů

cíle:

 • šíření odborných informací z oblasti výzkumu a praxe v České republice
 • přinášení nových poznatků z oboru ze zahraničí
 • aktualizace informací o produktech farmacie
 • seznamování specialistů s novými technologiemi a lékařskou technikou

význam:

 • důležitá součást postgraduálního vzdělávání lékařů

ODKAZY 

Harmonogram

Pátek, 06. srpen 2010

Harmonogram 2011

 

 

 

 

 

 

 

Formáty inzerce na webu

Úterý, 30. listopad 1999
vertical_banner_120_240.jpg

VERTICAL BANNER
Rozměry:
120 x 240 px

Button_1_120-90.jpg

BUTTON 1
Rozměry:
120 x 90 px

square_button_125-125.jpg

SQUAREBUTTON
Rozměry:
125 x 125 px

skyscraper_120-600.jpg

SKYSCRAPER
Rozměry:
120 x 600 px

wide_skyscraper_160-600.jpg

WIDE SKYSCRAPER
Rozměry:
160 x 600 px

FULL BANNER Rozměry: 468 x 60 px

full_banner_468-60.jpg
RV CONTENT BANNER Rozměry: 590 x 100 px
banner_590-100

LEADERBOARD| Rozměry: 745 x 100 px

Hypertext + obrázek
- textové sdělení doplněné obrázkem, umístěné v obsahu stránky,
- rozměry: text 100 znaků včetně mezer, logo (obrázek) 65x49 pix,
- velikost max. 5 kB, obrázek – ve formátu gif nebo jpg.

Hypertext
- textové sdělení umístěné v obsahu stránky,
- rozměry: 75 znaků včetně mezer.

Speciální formáty – jsou řešeny individuálně s agenturou případně klientem, pokud není zastupován agenturou.

Video banner
- složení ze 2 souborů, flash přehrávač (do 25 kB) a datový flash soubor (do 1MB)
- video nesmí být ve smyčce
- banner musí obsahovat ovládací tlačítka PAUSE, PLAY a možnost vypnutí zvuku
- načítání datového souboru videa se musí provádět až po načtení celé stránky
- spuštění zvuku po najetí myší na banner, po opuštění banneru se zvuk musí vypnout
- cesta k datovému souboru musí být určena přes parametr

PR článek
- max. počet znaků: 2100 včetně mezer
- max. počet proklikávacích slov: 5 (nejlépe pravidelně rozhozených v rámci celého textu - resp. nekoncentrovat např. na poslední odstavec) - Může být i přímý klik na internerové stránky
- max. počet fotografií: 7 (jedna bude jako hlavní přímo pod hlavním titulkem, ostatní ve fotogalerii pod textem)
- rozměr fotografií: 640 x 480 (na šířku)
- max. počet znaků perexu (tučný text pod titulkem a hlavní fotografií): 100

Technické parametry inzerce v tisku

Úterý, 30. listopad 1999

Specifikace časopisu

Formát (čistý po ořezu): 165 x 225 mm
Papír (vnitřní blok): 115 g křída lesk
Papír (obálka): 250 g křída lesk
Povrchová úprava obálky: lamino lesk
Rozsah: 96 + 4 stran
Vazba (standardní číslo): V2
Vazba (speciální číslo): V1
Náklad: 2 500 ks
Periodicita: čtvrtletník (resp. 7 x ročně) - 4 standardní čísla, 3 speciály

Požadavky na kvalitu:

Všeobecné obchodní podmínky

Úterý, 30. listopad 1999

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERÁTY
A VKLÁDANÉ PROSPEKTOVÉ PŘÍLOHY PUBLIKOVANÉ V ČASOPISECH
VYDAVATELSTVÍ CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a vkládaných prospektových příloh v periodikách, která vydává vydavatelství CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, IČ 624 16 341 (dále „vydavatelství"), zejména v odborném čtvrtletníku REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z ONKOLOGIE, jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.

b) Objednávka inzerce ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho zadavatele - inzerenta v tištěné podobě jakož i v elektronické podobě na webových stránkách vydavatele za účelem šíření reklamy, pokud je potvrzena vydavatelstvím.

c) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je vždy aktuálně platný Ceník inzerce.

d) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.

2. Objednávka
a) Zadavatel - inzerent - objednává uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy písemnou objednávkou.

b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele - inzerenta, sídlo firmy, fakturační adresu, IČ a DIČ, jméno pracovníka odpovědného za objednávku a jeho telefon a e-mailovou adresu. Dále objednávka musí obsahovat kontakt na studio, které podklady pro inzerci připravuje. Vobjednávce musí být uveden titul (např. Referátový výběr z onkologie), termín uveřejnění (např. č. 1/2008), rozsah inzerátu (např. plošný inzerát 1/1 tiskové strany, prospektová příloha A5) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění vpravo, číslo strany, rubrika).

c) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk nebo prospektových příloh je zodpovědný zadavatel - inzerent. Za prokazatelně nevhodné nebo poškozené podklady ktisku požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro zadaný titul vrámci možností daných dodanými podklady.

d) Zadavatel - inzerent  je odpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy, jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel - inzerent povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

e) Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

3. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím. Vpřípadě, že nedojde kpotvrzení objednávky vydavatelstvím, považuje se za uzavření smlouvy uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, jinak smlouva uzavřena není.

b) Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerátů i jednotlivé objednávky dle rámcové smlouvy a objednávky vkládaných prospektových příloh podle jednotlivých, věcně  ospravedlnitelných zásad vydavatelství z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány na zastoupeních, na příjmech inzerce nebo prostřednictvím zástupců.  Prospektové přílohy a inzeráty, které formátem či provedením vyvolávají u čtenáře dojem, že jsou součástí časopisu, není povinen vydavatel uveřejnit.

c) Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele - inzerenta a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.

d) Stornováním objednávky zadavatelem - inzerentem, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny inzerátu či vkládané prospektové přílohy po odečtení případných uspořených nákladů nedotčeny (stornovací poplatky).

4. Rámcová smlouva
a) Pokud by zadavatel - inzerent zamýšlel zveřejnit v průběhu roku určitou plochu nebo určitý počet inzerátů, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu pro jednotlivého inzerenta, která ho bude opravňovat ke slevám vyplývajícím z této rámcové smlouvy. Slevy uvedené v ceníku inzerce jsou poskytovány  pouze inzerentovi za inzeráty uveřejněné v průběhu jednoho roku od data sjednaného v rámcové smlouvě není-li písemně dohodnuto jinak.

b) Při uzavírání objednávek je zadavatel - inzerent oprávněn požadovat vdohodnuté lhůtě i větší množství inzerátů, než je dáno smlouvou. Pokud mu tímto vznikne nárok na vyšší slevu, obdrží po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy dobropis na rozdíl mezi skutečně uplatněnou slevou a slevou, která inzerentovi přísluší. Pokud některá objednávka nebude splněna zdůvodů, za které vydavatelství nenese odpovědnost, je zadavatel - inzerent povinen uhradit vydavatelství rozdíl mezi objednaným množstvím a skutečným odběrem.

c) Sleva ve výši 10 % ze základní ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za bezchybné dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy / reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

5. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, závisí termín jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.

b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněn/a (vložena), závisí jejich umístění na možnostech vydavatelství.

c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. Aby mohlo být zajištěno ideální umístění inzerátu, vyhrazuje si vydavatelství právo posunout termín zveřejnění inzerátu, a to o jedno vydání dopředu nebo zpět.

d) Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

e) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů, případně jejich oddělení od běžných textů čarou a/nebo označením, že jde o placenou inzerci.

f) Pokud si zadavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.

g) Pokud si zadavatel - inzerent objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.

6. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství zadavateli - inzerentovi fakturu ihned po uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů po uveřejnění. Faktura má splatnost 14 dní od jejího doručení zadavateli - inzerentovi.

b) Společně sfakturou zašle vydavatelství zadavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné vyto doklady obstarat, obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. U řádkové inzerce se neposkytuje žádný doklad o uveřejnění.

c) Při prodlení vplacení je zadavatel - inzerent povinen zaplatit úroky zprodlení 0,05% zdlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené svymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může vpřípadě prodlení splacením odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek zrámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

d) Pokud neuvede zadavatel - inzerent přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

e) Slevy uvedené vaktuálně platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty jednoho inzerenta uveřejněné ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění prvního inzerátu.

f) Zadavatel - inzerent má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle aktuálně platného ceníku, a to vzávislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů včasovém období jednoho roku.

g) Vydavatelství   si  vyhrazuje  právo  stanovit  pro  zvláštní  vydání  jiné  ceny, než   jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku.

h) Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo aktuálně platného ceníku sdělí vydavatelství zadavateli - inzerentovi, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu podle článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7. Reklamace - náhradní výkon
a) Zadavatel má vpřípadě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či nekompletního otisku inzerátu do 3 měsíců od data uveřejnění nárok na snížení ceny nebo na bezchybný náhradní inzerát, ale pouze vtom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát vdohodnutém termínu, který mu byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel - inzerent právo na snížení ceny či zrušení smlouvy.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo vkládaných prospektových příloh je zadavatel - inzerent povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu vtom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.

c) V případě, že se vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

d) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání zadavatele - inzerenta. Zadavatel - inzerent zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

8. Ochrana dat
Informace, které poskytne zadavatel - inzerent vydavatelství v souvislosti s objednávkou, používá vydavatelství pouze ke smluveným účelům.

9. Ostatní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami připojuje  zadavatel - inzerent svůj podpis.

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist