Souhrn: Epidemiologické studie potvrzují, že jedním z nejrizikovějších faktorů zevního prostředí pro vznik maligního melanomu je UV záření, a to jak celková dávka získaná postupně v průběhu života, tak také intermitentní expozice. Protože Česká republika patří v Evropě k zemím s nejvyšší incidenci maligního melanomu a jeho výskyt neustále narůstá, věnovali jsme se ve svém článku nalezení vztahu mezi snižující se tloušťkou ozonové vrstvy, nárůstem erytémového UV záření a incidencí maligního melanomu. Východisko z nepříznivé situace ve vývoji maligního melanomu v ČR představuje silná primární a sekundární preventivní kampaň.

Diagnóza

Autori: PhDr.Iveta Ondriová PhD,MUDr. Anna Sinaiová PhD.

 

Abstrakt: Základným východiskom etiky je jedinečnosť a dôstojnosť ľudského života.  Chrániť a rešpektovať základné ľudské práva, zvlášť ľudskú dôstojnosť patrí k etickým povinnostiam zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne a nevyhnutné sa to javí zvlášť v situáciách, kedy je človek viac zraniteľný, tá situácia nastáva pri tak závažných ochoreniach, akými sú onkologické ochorenia.

Kľúčové slová: autonómia, dôstojnosť, onkologické ochorenie, liečba, ošetrovanie

 

Autori: PhDr. Iveta Ondriová PhD., MUDr. Anna Sinaiová

Abstrakt: Onkologické ochorenia patria k závažným  ochoreniam, ktoré zasahujú nielen osobnosť pacienta, ale celé jeho okolie.  V prípade detského pacienta, nastáva pre všetkých ešte zložitejšia situácia, ktorá ovplyvní fungovanie rodiny a vzťahy v nej. Táto situácia v sebe nesie veľa bolesti, utrpenia, prináša do života všetkých veľa zmien. Nádorové ochorenia detí sú závažné, ale liečiteľné a v súčasnosti  je vysoké percento vyliečiteľných ochorení.

Kľúčové slová: dieťa, onkologické ochorenie, liečba, ošetrovanie dieťaťa,

ZHOUBNÉ NÁDORY VULV

Pondělí, 17. březen 2014

Vantuchová, Y.
Kožní oddělení FN Ostrava
Ševčík, L.
Porodnicko – gynekologická klinika FN Ostrava

Souhrn: Zhoubné nádory vulvy tvoří 5 % gynekologických malignit s incidencí 4 na sto tisíc žen, což představuje 200 nových případů ročně. Z důvodu nízké incidence je vhodné, aby se diagnostika a léčba těchto nádorů soustředila do onkologických center, která disponují multioborovým týmem a kvalitním specializovaným zázemím s možností přesného předoperačního stagingu nemoci, možnostmi lymfatického mapování a kvalitní histologické diagnostiky.
Klíčová slova: vulvární neoplázie

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 2 z 2

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist