Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Kompletní patologická odpověď po neadjuvantní chemoradioterapii karcinomu jícnu je spojena se zlepšením přežití

Úterý, 15. prosinec 2009

Neadjuvantní chemoradioterapie následovaná chirurgickou resekcí (nCRTSR) se stala standardní léčbou u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem jícnu. Práce analyzuje zkušenosti s touto strategií na souboru pacientů léčených v letech 1998 - 2003. Celkem bylo hodnoceno 162 pacientů (142 mužů, 20 žen), histologicky ve 143 případech adenokarcinom, v 19 dlaždicobuněčný karcinom. Předléčebný klinický staging byl stádium II u 28 pacientů (17 %), III u 111 (68 %) a IVa (M1a) u 23 lidí (14 %). Radioterapie byla aplikována v 28 frakcích á 1,8Gy/den do celkové ložiskové dávky 50,4 Gy, podány byly 2 cykly chemoterapie v režimu 5-fluorouracil v kontinuální infuzi na 96 hodin v dávce 1000mg/m2/den, cisDDP 75mg/m2 /den, podáno první a poslední 4 dny ozařování. S odstupem 4 - 6 týdnů následovala operace. Nejčastějším typem resekčního výkonu byla esophagogastrectomie dle Ivor Lewise (132 pacientů). Operační mortalita 4,9 %, morbidita 37 %.

 

 
 
Kompletní patologické odpovědi (CPR) bylo dasaženo ve 42 případech (26 %), téměř kompletní odpovědi (NCPR, mikroskopické fokusy viabilních nádorových buněk v resekátu, bez postižení v lymfatických uzlinách) u 27 (17 %), částečné odpovědi (PPR) u 88 lidí (54 %), v 5 případech (3 %) byl nález neresekabilní. Pětileté přežití celkové (OS) bylo zaznamenáno u 34 %, u pacientů s CPR v 55 %, u NCPR a PPR ve 27 % (p=0,013). U pacientů bez nádorového postižení lymfatických uzlin v resekátu (ypN0) bylo dosaženo zvýšení celkového 5letého přežití (OS) 43 % vs. 24 % a intervalu bez nemoci (DFS) 41,3 % vs. 19,7 % ve srovnání se skupinou pacientů s perzistujícím uzlinovým nálezem po nCRT (p=0,019 pro OS, p=0,015 pro DFS). Zaznamenané výsledky OS ( 55 %) a DFS (49 %) v pětiletém období sledování u pacientů s CPR  po nCRTSR vykazují zlepšení ve srovnání s historicky doloženým 10  20 % přežitím u pacientů léčených samostatným resekčním výkonem.  Do budoucna je zapotřebí vynaložit větší úsilí směrem k odhalení prediktorů dosažení CPR po nCRT.

Majirský, M.

Additional Info

  • Literatura: DONAHUE et al., Neoadjuvant chemoradiation for esophageal cancer, Ann Thorac Surg 2009; 87:392-9
Majirský, M.

Majirský, M.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Související články

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist