Stránka

Stránka (2)

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE – tištěná verze časopisu – je vydáván pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency, s.r.o.

Ve spolupráci s odbornou redakční radou a zkušenými lékaři vychází již od roku 1958. Jeho obsah zajišťuje více než 200 stálých autorů.

Oslovuje 100% lékařů - dermatovenerologů v České republice a na Slovensku a menší skupinu lékařů dalších odborností (praktičtí lékaři, pediatři, onkologové atd.) - celkem 2500 odběratelů. V případě monotematických speciálů se náklad, a tedy počet příjemců časopisu, zvyšuje o počet zástupců daného oboru - např.: „Dětská dermatologie“ je zasílána dermatologům i pediatrům, „Maligní melanom“ je adresován dermatologům a onkologům.

Časopis je koncipován jako odborný čtvrtletník se třemi monotematickými suplementy - tedy celkem pro sedm čísel ročně.

Referátový výběr z dermatovenerologie vychází jako dvojitě recenzovaný (peerreviewed) odborný titul a je zařazený na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.

Podle průzkumu společnosti CEGEDIM je odbornou veřejností kladně hodnocen jako důležitá součást postgraduálního vzdělávání lékařů. Oceňovány jsou jak aktuální odborné příspěvky našich i zahraničních autorů, tak i informace farmaceutických firem, které kvalifikovaně oslovují specialisty na klinických i ambulantních pracovištích.

V roce 2009 se tištěná verze časopisu rozšířila o verzi on-line, která umožnila obohatit obsah titulu o nová témata (základní výzkum, alternativa, výchova specializovaného zdravotnického personálu, nové technologie atd.) a dovolila redakci zařadit také videopříspěvky a archiv odborných fotografií. Elektronický systém navíc umožňuje i přímé přenosy z odborných akcí i lékařských ošetření a zákroků.

O vydavatelství

Neděle, 01. srpen 2010 Administrátor

Vydavatelství a nakladatelství CZECHOPRESS AGENCY vzniklo v roce 1991. V roce 1994 se transformovalo na společnost - Czechopress Agency, s.r.o. - a zahájilo aktivity v oblasti výstavby personálního a technického zázemí pro realizaci budoucích odborných projektů.

Vedle produkce populárních a odborných nakladatelských titulů se firma soustředila především na obnovu historického vydavatelského projektu REFERÁTOVÝ VÝBĚR. První oborový titul byl v nové podobě spuštěn v roce 2002, další dva následovaly o čtyři roky později.

Dnes společnost Czechopress Agency, s.r.o. v návaznosti na dynamický rozvoj moderních technologií postupně doplňuje své tištěné tituly o živé multimediální produkty.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist