Otázky a odpovědi

Magická data 17.4.2004 a 2.4.2009

Lékaři se často dotazují, zda je pravdou, že od 2.4.2009 již Ministerstvo zdravotnictví ČR nevydá žádnému lékaři osvědčení o specializované způsobilosti v příslušném oboru, pokud si do 2.4.2009 o takové osvědčení nepožádal. Nejde o pravdivou informaci, ale jde o zkreslené vnímání přechodného ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. o odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Tento zákon umožňoval lékařům, kteří podle dosavadních právních předpisů platných do roku 2004 získali pouze atestaci 1. stupně v základním oboru dermatovenerologie, doplnit si chybějící část odborné praxe, stanovené vzdělávacím programem v oboru dermatovenerologie, do pěti let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb.

Jsem kožní lékařka se samostatnou praxí a občas docházím vyšetřovat pacienty do místního domova důchodců.

Vyšetření je někdy na žádost ošetřujícího lékaře, nebo rodiny a jindy ošetřujícího personálu, zejména vrchní sestry. Ne vždy je k danému vyšetření praktickým lékařem vypsána žádost o konziliární vyšetření specialistou u lůžka doma.

Regulační poplatky

Čtvrtek, 20. prosinec 2007

Dnem 1.1.2008 nabude účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která byla přijata zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tato novela zavádí tzv. regulační poplatky, které jsou nově uvedeny v ustanovení § 16a tohoto zákona. V této souvislosti odpovídáme na některé otázky čtenářů časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie:

Požádala jsem Vojenskou zdravotní pojišťovnu o smlouvu dle vyhlášky č. 290/2006 Sb. a bylo mi od nich telefonicky oznámeno, že nestíhají vypracovat smlouvu, proto bude druhé pololetí hrazené jako dosud, a novou smlouvu dle vyhlášky č. 290/2006 Sb. budou rozesílat až s platností od 1.1.2007. Je to přípustné?

Po nabytí účinnosti vyhlášky č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách, zahájil prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek jednání s vedením všech zdravotních pojišťoven.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist