Výzkum

Souhrn

Práce je zaměřena na současné koncepce imunitní odpovědi kůže. Je zdůrazněna provázanost fyzikálně-chemické bariéry s imunitní odpovědí. Jsou popsány různé typy dendritických buněk s odlišnými funkcemi. Je zdůrazněn potenciál lymfocytů sídlících v kůži a komplexnost imunitní odpovědi SIS (Skin Immune System) pro zachování integrity organismu jako celku.

Souhrn

V kůži se nacházejí různé bariérové systémy; důležitá ochranná a regulační role přísluší především stratum corneum. Mnoho chorob a stavů epidermální bariéru ovlivňuje zánětem, strukturálními dysfunkcemi aj. Je to velmi vhodný cíl pro molekulárně biologický výzkum.

Klíčová slova: kůže – bariérové systémy – stratum corneum - epidermální vodní bariéra

Souhrn

Genetika je rozsáhlý obor zabývající se dědičností a variabilitou kvantitativních a kvalitativních znaků všech živých organizmů.
Dermatologii ovlivňují jak monogenní tak polygenní choroby, zvláště psoriáza a atopická dermatitida.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist