Právní poradna JUDr. Jana Macha

Metastázující melanom u mladého člověka

V pořadu televize NOVA v neděli 27. 5. 2007 byla velmi zajímavá a pěkná reportáž o zhoubných melanomech. Byl zde prezentován případ mladého pacienta, sportovce s velkou vitalitou, který se dostavil poměrně pozdě k lékaři se zhoubným melanomem v době, kdy již docházelo k metastázám. Poměrně detailní záběry pokožky tohoto člověka byly zřejmě dostatečně vypovídající k přesvědčivé argumentaci pro mladé lidi, kteří by příznaky této choroby bagatelizovali a zanedbali, ale i pro ty, kteří se rádi nepřiměřeně opalují.

V současné době bylo publikováno, že ministr zdravotnictví uvažuje o zavedení poplatků za návštěvu u lékaře a za pobyt v nemocnici.

Dne 16.1.2007 byl rovněž vydán nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/05, kterým se ruší část zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zmocňuje, aby výši úhrady léčivých přípravků ze zdravotního pojištění stanovil prováděcí právní předpis a současně se ruší tzv. „léková vyhláška“ Ministerstva zdravotnictví č. 532/2005 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Rozsah povinné mlčenlivosti a sankce za její porušení

Podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. v platném znění je lékař povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání kromě zákonem stanovených výjimek. Z toho vyplývá, že rozsah povinné mlčenlivosti je lékařům stanoven velice široce. Povinná mlčenlivost se samozřejmě nevztahuje na případy, kdy lékař předává informace o pacientovi jinému lékaři v rámci návaznosti zdravotní péče o tohoto pacienta. Informuje-li tedy lékař dermatovenerolog praktického lékaře o výsledcích vyšetření a léčbě pacienta, nepotřebuje k tomu souhlas pacienta, neboť jde o informaci potřebnou pro návaznost zdravotní péče.

Požádala jsem Vojenskou zdravotní pojišťovnu o smlouvu dle vyhlášky č. 290/2006 Sb. a bylo mi od nich telefonicky oznámeno, že nestíhají vypracovat smlouvu, proto bude druhé pololetí hrazené jako dosud, a novou smlouvu dle vyhlášky č. 290/2006 Sb. budou rozesílat až s platností od 1.1.2007. Je to přípustné?

Po nabytí účinnosti vyhlášky č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách, zahájil prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek jednání s vedením všech zdravotních pojišťoven.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>
Strana 3 z 3
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist