Kazuistika

Souhrn:
Papulopustulózní exantém je nejčastějším kožním nežádoucím účinkem léčby inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor. Autoři popisují případ 65leté pacientky s papulopustulózním exantémem při léčbě panitumumabem pro metastazující kolorektální karcinom. Exantém byl charakterizován výsevem folikulárně vázaných papul a pustul na erytémové spodině v obličeji. Je uveden výskyt, klinické obrazy, klasifikace, léčba a prognóza této kožní lékové reakce.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist