Regulační T buňky (Treg cells) jsou kriticky zavzaty do udržení imunologické tolerance, nicméně nesmí přitom být potlačen vznik adaptivní imunity. Autoři podávají zprávu, že sfingosin-1-fosfát s receptorový typem 1 je zdrojem negativního signálu, který potlačuje thymickou výrobu, periferní údržbu a supresivní aktivitu Treg.

Porouchaná mechanotransdukce

Neděle, 06. prosinec 2009

Buňka cítí svoje okolí skrze mechanotransdukci, tj. překladem mechanických sil a deformací do biochemických signálů, jako jsou změny v intracelulární hladině kalcia nebo v aktivaci dalších signálních cest. Na oplátku mohou tyto signály ovlivnit buněčné i extrabuněčné struktury.

Podstata vitiliga objasněna?

Neděle, 06. prosinec 2009

Ve vitiligu je infiltrát cytoxických T buněk, které tam infiltrují z okrajů ložiska a zřejmě nějak souvisejí s patogenezí. Autoři získali tyto T buňky z perilesionální biopsie a ukázalo se, že všechny byly bohaté antigenem pro rozeznání melanocytů a reagovaly na specifickou stimulaci melanocytovým antigenem. V pokusu byla prokázána jejich efektorová fáze depigmentace. T

Diagnóza

Autonomní dysfunkce u atopika

Neděle, 06. prosinec 2009

Atopická dermatitida je charakterizována silným svěděním při velké suchosti kůže, současně s porušenou funkcí bariéry ve stratum corneum. Nicméně, jsou nálezy, které ukazují také na postižení autonomního nervového systému, zejména sympatických nervů. To ukazuje na autonomní nervovou dysfunkci. Bylo vyšetřeno 38 atopiků neinvazivně elektrofyziologicky, z nich 24 s aktivní a 14 s inaktivní formou choroby.

Diagnóza

Regulace histonů

Sobota, 05. prosinec 2009

Hladina histonů je úzce regulována, aby se zabránilo škodlivému účinku genomické nestability a hypersenzitivity vůči DNA-škodlivým produktům vznikajícím akumulací bazických proteinů, když se zpomalí DNA replikace nebo docela skončí. Ačkoliv jsou chromozomální histony stabilní, jejich nadbytek je rychle degradován po způsobu Rad53 (radiation sensitive 53) kinase-dependentní na Saccharomyces cerevisiae.

UV-indukovaná apoptóza, která vyrábí "sunburn cells", je považována za primárně autonomní proces (intrinzický), spuštěný poškozením DNA a zprostředkovaný p53. In vivo se však zdá, že mikroprostředí přispívá k UV navozené apoptóze tím, že aktivuje extrinzickou cestu pomocí smrtných receptorů. Proteinkináza Cε  snižuje UV indukovanou expresi Fas a další proteiny v jejich extrinzické cestě, přičemž potlačuje apoptózu a posiluje karcinogenezi.

Přehled melanocytové biologie

Pátek, 04. prosinec 2009

Vrozené poruchy pigmentace byly prvními objekty pro studie, protože byly na kůži dobře viditelné. Objev genů, které pigmentaci regulují a identifikace mutací velmi rozšířily dermatologické obzory genodermatóz a jejich patologický mechanizmus.

Buněčná mechanotransdukce

Pátek, 04. prosinec 2009

Výzkum mechanotransdukce je historicky zaměřen na zevní síly, které postihují buňku v její signalizaci a funkci. Přibývá dokladů, že kontraktilní síly, generované vnitřně cytoskeletonovým aktomyosinem, regulují chování buňky a souvisí obecně s veškerou mechanotransdukcí v biologii.

Fas molekula inhibuje apoptózu (FAIM) a lze jí exprimovat na B lymfocytech in vitro. V myším experimentu, kde byly faim-/- myši, byla nalezena zvýšená senzitivita na Fas-em spuštěnou apoptózu a byla větší mortalita spolu s jaterním postižením in vivo. Nedostatek FAIM končí ve větší  aktivaci kaspázy-8 s Fas aktivovanými mutanty. FAIM hraje novou roli v modulaci Fas-zprostředkované apoptózy a jedná ovlivněním exprese c-FLIP a regulací fyzikální vazby kaspázy 8 k Fas.

Patogeneze spongiózy v akutním ekzému

Čtvrtek, 03. prosinec 2009

Patogeneze spongiózy je projevem akutního ekzému, ale není docela jasná. Autoři hledali objasnění přísunu tekutiny do epidermis a také ztrátu koheze keratinocytů. Nejprve bylo histochemicky prokázáno intercelulární nahromadění proteinů, jež váží hyaluronovou kyselinu HAPB posílením mRNA hyaluronové syntázy HAS3. Současně byl v místech silné pozitivní reakce HABP úbytek exprese membránového E-kadherinu.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 8 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist