Ostia vlasového foliklu představují možný vstup pro infekci, ale takový obraz lze najít jen vzácně. To je důkaz významu obranných mechanizmů, včetně antimikrobiálních peptidů (AMPs). Autoři zkoumali, zda jejich produkce ve foliklu záleží na prototypických mikrobiálních produktech a na prozánětlivých cytokinech, např. INF-γ a také zda exprese TLR je při stimulaci bakteriálními ligandy zvýšená.

Lichenoidní tkáňové reakce / interface dermatitis (LTR/IFD) je souhrnný název nepříliš jasných zánětlivých chorob s nezvyklým histologickým obrazem. Prototypem je lichen planus, ale mohou to být i systémové choroby (lupus erythematosus, dermatomyositis) i potencionálně nebezpečné choroby (graft-versus-host disease, Stevens–Johnson syndrome a toxic epidermal necrolysis).

Diagnóza

Funkce ektoenzymu vaninu

Pátek, 11. prosinec 2009

Gen vaninové rodiny kóduje secernované a membránové ektoenzymy, které mění pantethein v pantothenovou kyselinu a cysteamin. Poslední pokusy kolitidy na modelu myší ukazují, že vanin-1 má prozánětlivý efekt a naznačuje, že pantetheinázy jsou potenciálním cílem terapie v zánětlivých chorobách. Při analýze epidermálních genových expresí psoriázy a atopické dermatitidy měl vaninový gen nejvyšší míru diferenciální exprese (19x vyšší u psoriázy). Bylo to potvrzeno i RT-PCR analýzou.

Lék na pruritus ?

Pátek, 11. prosinec 2009

Interleukin-31 (IL-31) je nově popsaným cytokinem, který je u lidské a myší (NC/Nga) atopické dermatitidy upregulován. Byly vyšetřeny monoklonální IL-31 protilátky.

Diagnóza

Nová strategie léčení pruritu

Pátek, 11. prosinec 2009

Byly testovány antagonisté histaminového receptoru H4 JNJ 7777120 (1-[(5-chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methylpiperazine) ve dvou modelech alergické kontaktní dermatitidy, jež byla navozena dinitrochlorobenzenem a toluene-2,4-diisocyanatem, které se liší profilem Th1 a Th2; respirační alergen toluen-2,4-diisocyanat vyvolal dominující Th2 zánět.

Diagnóza

Po určité revizi lze hodnotit protizánětlivé topické léky pomocí kontaktní přecilivělosti (CHS) na myších. Jsou použity senzibilizované myši, u nichž je upevněna postelicitační fáze CHS a sledovány protizánětlivé účinky ve smyslu terapie, nikoliv prevence.

Diagnóza

Čajová fotoprotekce

Pátek, 11. prosinec 2009

UV radiace hraje významnou roli v lidské kožní onkogeneze. Aplikace extraktu zeleného čaje systémová i topická redukuje erytém, omezuje poškození DNA a redukuje tvorbu kyslíkových radikálů i snižuje apoptotické faktory, zánět, diferenciaci a karcinogenezu.

Diagnóza

Experimenty v patogenezi psoriázy

Čtvrtek, 10. prosinec 2009

Psoriáza je chronická porucha s dosud neobjasněnou patogenezí, i když postihuje 2-3 % populace. Výzkum stojí na zvířecích pokusech. V předchozí práci autoři použili CD18 hypomorfické myši, které se vyznačují sníženou expresí  2-integrinů (CD11/CD18) na 2-16 % hladiny volně žijících myší. Záleží však také na přítomnosti CD4+ T-buněk. V této práci je zkoumána úloha aktivovaných makrofágů u zmíněného modelu myší s důrazem na pravděpodobný význam aktivace makrofágů uvnitř kůže.

Diagnóza

U atopické dermatitidy jsou silné projevy genetické komponenty choroby. Keratinocyty secernují po stimulaci hojnost C3 spolu s prozánětlivými cytokiny, což hraje roli v kožním zánětu. Byly genotypizovány čtyři různé single - nukleotid - polymorfizmy (SNP) u dobře charakterizované kohorty AD pacientů.

Diagnóza

Jakkoliv je klinický efekt dendritických buněk(DC) v imunoterapii zatím jen slibný, vyžaduje ještě mnoho dalšího zkoumání. Protinádorová imunita závisí na indukci Th1 odpovědi.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 6 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist