ZÁVAŽNÉ ÚKOLY PRO miRNA

Středa, 16. prosinec 2009

miRNA jsou jednořetězové regulátory RNA, vyskytující se často v klastrech. Dřívější práce ukázaly jejich důležitou roli ve vývoji tkání a také v kancerogenezi. Jejich přesná role však není známa. Na sofistikovaném pokusu s transgenními myšmi se ukazuje, že exprese miRNA umožňuje manipulaci individuálních funkcí miRNA. Tato práce slouží jako model pro studium genové regulace cestou miRNA při vývoji genové terapie.

Natural killers

Úterý, 15. prosinec 2009

Přirození zabíječi - natural killers  (NKT) jsou jedinečnou skupinou T buněk, které vykazují NK markry (CD161 a CD94), stejně jako T-buněčné receptory (TCR) α a β, s restringovaným repertoárem, které je odlišují od NK buněk, jež postrádají TCR, také neinteragují s peptidovými antigeny, prezentovanými MHC class I a II.

Kofein brání kůži proti slunci

Úterý, 15. prosinec 2009

Výskyt maligních nádorů „po slunci“ stoupá. V myším experimentu se ukazuje, že po kofeinu orálním i lokálním se zvýší apoptóza UVB ozářených keratinocytů. Je tedy možné, aby bylo poškození DNA zastaveno a je tím poskytnuta zbraň v boji proti nemelanomovým nádorům kůže. Tak se boj zmenšuje na kažodenní kávu.

Diagnóza

Co víme o melatoninu

Úterý, 15. prosinec 2009

Melatonin, jeden z nejstarších pleiomorfních hormonů, je stále důležitý pro soužití se zevním prostředím. Melatonin reguluje chronobiologicky reprodukci, fenotyp a funkci prsní žlázy. Jako produkt glandula pinealis má veliké spektrum funkcí od radikálního úklidu, kontroly váhy, posílení hojení, to vše na podkladě cirkadianové exprese genů a modulace sekundární signalizace endokrinní.

Incidence kožního melanoblastomu se v posledních 25 letech více než zdvojnásobila. Jsou to ve všech věkových kategoriích přes 3 %. U mladých  žen stoupl až o 10 %. Účinným zákrokem je včasná detekce a excize CMM, ale diseminované formy jsou ke každé terapii rezistentní a mají špatnou prognózu. Expozice slunci je veliké riziko pro melanom.

Infračervená radiace (IR) je stále častěji používána pro kladné účely, často v kombinaci s UV radiací, především pro účely opalovací. Závislost IR na UV indukované karcinomy je stále nejasná. Obojí je zde zkoumáno s ohledem na UV-indukovanou apoptózu. To proto, že keratinocyty předem ozářené IR vykazují menší apoptózu a méně “sun burn cells”. Také změny v DNA byly menší, a to jak in vitro tak in vivo. UV downreguluje antiapoptotické proteiny FLIPL  a BCL –XL asi proto, že IR je ochrání, kdežto proapoptotický protein BAX byl snížen.

Diagnóza

Neuroendokrinní melanocyt

Pondělí, 14. prosinec 2009

Již před více než 15 lety byl melanocyt považován za buňku senzorickou a regulační se schopnostmi počítače, transformující externí i interní signály/energii v organizovanou regulační síť, udržující kožní homeostázu. To vše bylo potvrzeno hromadící se evidencí klasických stresových neurotransmiterů, neuropeptidů, hormonů, korespondujících receptorů. Tyto procesy byly ovlivněny UV radiací, biologickými faktory nebo stresem. Příkladem jsou katecholaminy, serotonin, N-acetyl-serotonin, melatonin, proopiomelanokortin-derived adrenokortikotropní hormon, β-endorfin nebo melanocyte-stimulating hormone-peptidy, kortikotropin releasing factor, příbuzné urokortiny a kortikosteroidy včetně kortisolu a kortikosterony stejně jako jejich prekurzory.

Dlouhodobé léčení bp kortikoidy

Pondělí, 14. prosinec 2009

Superpotentní kortikoid byl aplikován pro lepší přežití pacientů s bulózním pemfigoidem. Celkem bylo sledováno 312 nemocných v několika centrech a pacienti byli do režimu zařazeni zcela náhodně. Dostávali denně clobetasol propionat krém 40g po dobu jednoho roku. Léčení se konalo v silném, ve středním a v malém režimu a podle toho byly upraveny dávky léku. Nebyly nalezeny významné rozdíly, jen ve Karnofskyho skóre se ukazovala být lepší slabá dávka. Tato dávka je až o 70 % redukována z kumulativní dávky kortikoidů a zlepšuje stav nemocných.

Standardy maligního melanomu

Neděle, 13. prosinec 2009

U maligního melanomu je nebezpečné zejména jeho časné lymfogenní metastazování a současný stav ukazuje, že průměrný věk je 54 let. Incidence rok od roku stoupá, ročně zhruba o 5 %. Diagnostika se lepší rok od roku. Významnou pomocí je dermatoskopie a v neposlední řadě také identifikace a odstranění sentinelové uzliny.

Psoriáza je dosud považována za ucelenou chorobnou jednotku. Avšak existence velkých rozdílů mezi časnou a pozdní formou naznačuje distinktní fenotypy s rozdílnou patofyziologií a také léčebnou odpovědí. Byl vypracovám prospektivní dotazník pro sběr všech informací od 1484 pacientů. Statistika ukazuje šest skupin klinických symptomů pro různé fenotypy. Nálezy otvírají hlediska genetická, farmakogenetická, patofyziologická. Pak i terapie je přesnější na daleko homogenějších skupinách.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 4 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist