Mitochondrie v oxidativním šoku

Úterý, 23. říjen 2007

Mitochondrie jsou integrální součástí selhání orgánu v chorobném stavu. Mechanizmus této mitochondriální dysfunkce však není znám. Indukovatelná hemoxygenase (HO-1), člen “heat shock protein rodiny”, je v chorobě upregulována, asi jako ochrana proti oxidativnímu stresu. Nicméně, jeden z produktů HO-1 je Fe2+; násobí škodlivý potenciál reaktivního kyslíku jako katalyzátor Fentonovy reakce.

Pětiletá anamnéza bolestivých červených plátů na bércích a na nártech u 22leté, jinak zcela zdravé ženy. Na reumatologii byla stanovena diagnóza erythema nodosum (EN) a ordinován orálně prednison. Po měsící se nic nezlepšilo a léčení bylo přerušeno. Léze byly konstantní, bolestivé na pohmat, jinak  žádné obtíže. Starší léze připommínaly modřinu.

Diagnóza

Survivin je členem rodiny proteinů, která inhibuje apoptózu a současně kontroluje proliferaci. Jeho funkce jsou součástí chromozomálního komplexu, který je základní v buněčném dělení. Inhibice apoptózy se děje buď přímo anebo interferencí s funkcí kaspáz. Tato dualita ve funkcích navozuje otázku, do jaké míry je součástí regulace anagenu a katagenu, kdy během cyklu matrixové keratinocyty silně proliferují a podléhají apoptóze.

Diagnóza

Periorbitální dermatitida je běžná choroba často odolávající terapii. V letech 1999 - 2004 autoři vyšetřili velkou skupinu nemocných v Erlangenu i v okolí (n=2035) a převažovaly spíše ženy a osoby s atopickou dermatitidou ≥ 40 roků. Hlavní příčinou se ukazovala být hlavně kosmetika a oční léky v 31 %, směs voňavek v 19 %, neomycin v 8% a ve 12,5 % to byla externa samotných pacientů, která musela být identifikována testováním. Nálezy ukazují, že je u periorbitální dermatitidy vždy nutné testovat, aby byla osvětlena příčina.

Diagnóza

Účelem studie bylo zjištění významu stresu před a během areátní alopecie a vitiliga. Bylo sledováno celkem 45 ambulantů s areátou a 32 s vitiligem. Průměrný věk byl kolem 30 let. Více než 65 % případů v obou skupinách bylo porovnáno s 22 % nestresovaných pacientů. Alopetičtí pacienti popisovali především rodinné obtíže (45,6 % hlavně ženy), u vitiliga hlavní obtíží byly zkoušky (47 %). Všechny údaje v porovnání s kontrolami byly statisticky signifikantní. Stres zřejmě hraje důležitou roli na začátku jak areátní alopecie, tak vitiliga.

Diagnóza

Vulvární prekancerózy u hiv+ žen

Pondělí, 15. říjen 2007

V cervixu HIV infikovaných žen byly nalezeny menší počty Langerhansových buněk (LCs), což přispívá k progresi spinocelulárních intraepiteliálních struktur ve spojení s lidským papiloma virem (HPV). Tento vztah nebyl dosud sledován ve vulvě. Účelem této studie je srovnání denzity S100+ LC ve vulvárních intraepiteliálních neoplaziích (VIN) u HIV-pozitivních a HIV-negativních žen. Je to studie retrospektivní, do sledování bylo zahrnuto také kouření.

Již dříve bylo zjištěno, že oligonukleotidy homologních telomer mohou indukovat vedle jiného také zvýšenou melanogenezi. Bylo provedeno monitorování vlasové pigmentace ve foliklu konfokálním mikroskopem při FITC značení při podávání thymidin nukleotidu pTT myším. Teprve ve druhém týdnu bylo pozorováno ztmavnutí chlupů během anagenu, aniž by se změnily ostatní parametry oproti kontrolám.

Diagnóza

Hypoxická angiogeneze v praxi

Neděle, 07. říjen 2007

Angiogeneze hraje významnou roli v organ specifické autoimunitě, hlavně u imunity opožděné. Indukována může být hypoxií cestou Hia-1α (hypoxia inducible factor) s indukcí proangiogenních mediátorů.

Fetální buňky v graviditě vstupují do mateřské cirkulace a mohou podle potřeby adoptovat velice různé fenotypy. Endotelie, které se dostanou k místům zranění, formují nové cévy.

Myš - kmen s bledým uchem (ep) - je modelem syndromu Heřmanského–Pudláka typ 1 (HPS-1), autosomálně recesivní poruchy, která ředí pigment, vyvolává oční poruchy, krvácivou diatézu, plicní fibrózu a granulomatózní kolitidu. Myši ep mají kožíšek zbarvený podobně jako černý kmen C57BL/6. Nicméně, uši a ohon ep myší jsou nápadně hypopigmentované ve srovnání s kontrolními zvířaty. To ukazuje na genovou mutaci v diferenciální regulaci melanocytové funkce v kůži na zádech oproti kůži na uších a na ohonu.

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 Další > Konec >>
Strana 25 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist