Desmosomy jsou vysoce specializované kotvící junkce, které spojují intermediární filamenta s místem intercelulární adheze, a tak umožňují formovat supracelulární lešení, které distribuuje mechanické síly v celé tkáni. Tato spojení jsou důležitá pro udržování integrity tkáně, aby odolala fyzikálnímu stresu, např. v srdci a v epidermis.

Bariéra naší kůže není jen obranou proti fyzikálním atakám, ale i proti mikrobům, a to produkcí antimikrobiálních peptidů AMP. Autoři objevili další peptidový fragment – hornerin.

Atopická dermatitida je charakteristická excesivní imunitní reakcí na kdejaký antigen, což souvisí s interakcemi genetickými a enviromentálními. Dysregulace přirozené imunity se jeví jako klíčová v patogenezi atopické dermatitidy. NACHT-LRRs (NLRs) patří mezi geny receptorů přirozené imunity se zvláštním sklonem k zánětu. Variace individuálních genů z rodiny NLR stejně jako interakce uvnitř skupiny receptorových genů přirozené imunity, mohou hrát roli v patogenezi AD.

Diagnóza

Transkripční faktory CCAAT posilovače proteinové vazby   ,   a   a peroxisome proliferator-activated receptor PPAR- γ  jsou známy jako významné v diferenciaci adipocytů a jsou exprimovány ve všech buňkách mazových žláz. Protože lipogeneze je klíčem u adipocytů i u sebocytů domníváme se, že sebocyty sledují obdobný program jako adipocyty.

Nevinnost antihistaminik zpochybněna

Středa, 07. listopad 2007

Antihistaminika jsou volně prodejná a jsou používaná proti alergiím, pruritu, nausei, kašli a jako prášky na spaní a jsou považována za bezpečná. Jen na recepty byla vydána v roce 2001 za 4,3 biliony dolarů.

Filaggrinový gen a atopická dermatitida

Pondělí, 05. listopad 2007


Pro epidermální diferenciaci je základní podmínkou bezvadná funkce epidermální bariéry. Diferenciační epidermální komplex (EDC) je shluk genů na chromozomu 1q21, kódujících proteiny důležité pro terminální diferenciaci lidské epidermis, včetně filaggrinu, lorikrinu, S100proteinu a dalších. Jejich variace hrají důležitou roli v celé řadě kožních chorob: vulgární ichtyóza, atopická dermatitida a psoriáza. Dvě loss-of-function mutace ve filaggrinovém genu-R501X a 2282de14- jsou zřetelně spojené s vulgární ichtyózou u 15 evropských rodin, a to v semidominantní dědičnosti.

Diagnóza

Jsou navrženy nové pohledy strukturálních vztahů mezi arrector pili (AP) a mazovou žlázou (SG). Bylo analyzováno 30 rekonstrukčních 3D sériových řezů folikulární jednotky, včetně vlasu.

Diagnóza

Toll-like receptory (TLR) jsou důležité při rozeznání součástí Candida albicans a při aktivaci přirozené imunity. Fosfolipomanan (PLM), což je glykolipid, je exprimován na povrchu stěn buněk kandidy. Autoři v této studii hledají vysvětlení, zda PLM navozuje zánětlivou reakci v lidských keratinocytech. Pokus byl proveden na keratinocytové kultuře.

Alopecia areata (AA) je autoimunitní porucha vlasového foliklu s charakteristickým zánětlivým infiltrátem kolem anagenních foliklů. Substance P (SP) hraje kritickou roli v kožní neuroimunitní síti a ovlivňuje funkci imunitních buněk neurokinin-1 receptory (NK-1R). Autoři tyto vztahy sledovali na myším modelu C3H/HeJ. V časné fázi vývoje AA vzrostl počet SP-imunoreaktivních vláken.

Melanomy, pokud nejsou detekovány časně, jsou velice agresivní a nesnadno léčitelné. Aktivace  extracelulárně regulovaných signálů (ERK) mitogen-aktivovaných protein (MAP) kináz se obecně nacházejí v melanomech, hlavně skrze onkogenní mutace B-Raf. Autoři již dříve upozornili, že aktivace ERK/MAP kinázy stimuluje syntézu fibronektinu regulací transkripčního faktoru časné růstové odpovědi -1 (Egr-1). Nyní byla studována regulace a úloha fibronektinu produkovaného melanomovými buňkami, které nesou onkogenní mutaci B-Raf.

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 Další > Konec >>
Strana 24 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist