Co víte o osteopontinu?

Sobota, 19. prosinec 2009

Osteopontin (OPN) je glykoprotein exprimovaný různými tkáněmi a buňkami. Má široké spektrum variant, jako je sekreční (sOPN) a intracelulární (iOPN) protein a jeho posttranslační modifikace a proteolytické zlomy vysvětlují mnohočetnost funkcí. Vědomosti se zvětšují a lze určit, které receptory OPN isoforem se kam váží a které signální cesty prostředkují různé OPN funkce. sOPN interaguje s integriny a CD44, prostředkuje buněčnou adhezi, migraci nebo nádorovou invazi a má také Th1 cytokinovou funkci a antiapoptotický efekt.

Jak to tedy je s tnf?

Pátek, 18. prosinec 2009

Tumour necrosis factor (TNF) je významný prozánětlivý cytokin a byla prokázána jeho schoppnost indukovat rychlou hemoragickou nekrózu v experimentální rakovině. Během dalšího zkoumání této protirakovinné obrany se ukázalo, že TNF funguje i opačně, totiž v podpoře rakovinného bujení. Autoři hodnotí vztahy mezi rakovinou a zánětem, když TNF je jak cílem, tak i terapií nádoru – nebo obojí.

Jizvící alopecie (CA) jsou skupina zánětlivých vlasových poruch s nejasnou patogenezí a jsou charakterizovány permanentní destrukcí foliklu. Současné terapie jsou neúčinné, protože molekulární báze choroby je nejasná. Pravděpodobně jde o klesající expresi genů, které jsou zapotřebí k lipidovému metabolizmu a k peroxisomové biogenezi.

Diagnóza

Co víme o atomové mikroskopii?

Pátek, 18. prosinec 2009

Vývoj atomové mikroskopie (AFM) v posledních 20 letech zvětšil podstatně svůj význam ve vědě také v různých částech biologie a stal se rutinní metodou pro sledování strukturální charakteristiky povrchů. Vedlejším produktem AFM je ovládnutí tvaru špičky a geometrie apexu na konci špičky. Konvenční mikroskop poskytuje obraz pyramidy a poloměr ohybu je charaktreristicky menší než 10 nm.

Spotřeba polyfenolů v zeleném čaji v pitné vodě je u myší prevencí proti nádorům. Vysvětlení zatím chybí. V pokusech na myších se ukazuje, že podání polyfenolů v pitné vodě redukuje vývoj nádorů po UVB. Polyfenoly redukují hladinu zánětlivých markrů a prozánětlivých cytokinů (cyclooxygenase-2, prostaglandin E2, proliferating cell nuclear antigen and cyclin D1).

Bojte se slunce na dovolené u moře

Čtvrtek, 17. prosinec 2009

U bělochů je hlavním rizikovým faktorem velké množství pigmentových névů. Celkem 754 anglických žen (18-46) bylo vyšetřeno v letech 1997-2000 s ohledem na UV expozici. Byly nalezeny atypické névy a posuzováno stárnutí kůže (mikrofoto). Vliv měly hlavně dovolené v horkých pásmech zeměkoule, zejména u žen mladších, a to na  trupu a na dolních končetinách.

Diagnóza

Azolová antimykotika zasahují do farmakokinetiky spolupodaných léčiv několika způsoby: biotransformace inhibicí aktivity P450, interakce s transportními proteiny a s nukleárními receptory. Ligandy PXR ovlivňují biotransformační enzymy a ovlivňují jejich farmakokinetiku i rovnováhu některých fyziologických procesů.

Genetka psoriázy

Čtvrtek, 17. prosinec 2009

Již dlouho byla podezřívána genetická varianta, jako hlavní složka psoriázy. Nyní se objevila HLA-Cw6 na chromozomu 6 jako riziková varianta v lokusu PSORS1 [MIM 177900]. Jsou prezentovány i další nálezy v širokém genomovém spektru, kódující cytokiny s funkční relevancí k psoriáze.

Aby byl určen pigmentový typ, který určuje rozdíly v epidermální funkci, bylo studováno stratum corneum (SC) pH, homeostáza permeabilitní bariéry a SC integrita u tří geograficky odlišných typů. Na Fitzpatrickově škále byly studovány typy IV a V: mají nižší pH - kolem 5, posílenou integritu po stripingu (TEWL) a rychlejší uzdravení bariéry – ve srovnání s ostatními typy Fitzpatrickovy škály.

Protein p53 je důležitý transkripční faktor a nádorový supresor, který je indukován jako odpověď na mnohé formy buněčného stresu. UVA iradiace lidských melanocytů generuje druhy reaktivního kyslíku, který mění redox rovnováhu v buňkách a je provázen translokací p53 do mitochondrií. Naproti tomu UVB nepostihuje redox status a p53 je translokováno do jádra. UVA/B indukovaná apoptóza intrinzickou cestou je rozpoznána jako translokace Bax do mitochondrií, uvolněním cytochromu c a aktivací kaspáz.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 3 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist