Souhrn: Dermatitidy v obličeji patří mezi časté diagnózy, které mají sklon recidivovat. Epikutánní testy jsou zlatým standardem při identifikaci příčiny kontaktní alergie. Evropskou standardní sadu alergenů je vhodné doplnit o alergeny kosmetiky a vlastní produkty, které vyplynou z anamnézy. Aeroalergeny hrají roli při provokaci ekzémových projevů u atopiků. Atopické epikutánní testy bývají pozitivní u 30 až 50 % vyšetřených.

Jashin J. Wu, MD, Thao Nguyen U., MD, Kwun-Yee T. Poon, MS, b a Lisa J. Herrinton, PHDC  Los Angeles, Pasadena a Oakland

Souhrn: Z předchozích studií je známo, že u pacientů s psoriázou existuje větší výskyt autoimunitních onemocnění, než jaký je v obecné populaci. Tato studie zjišťovala vztah mezi psoriázou a 21 předem stanovenými autoimunitními onemocněními.

 

 

 

 

 

Obezita je spojena s řadou změn kožní fyziologie. Pokusy byly provedeny na KKAy obézních myších s diabetem 2 při systémovém oxidativním stresu. Byla vyšetřena lipidová peroxidace a exprese VEGF. Také byly vyšetřeny účinky derivátů lipidové peroxidace měřením thiobarbiturické acid-reactive substance a proliferace lidských keratinocytů (HaCaT).

Interakce buňka-matrix je základem hojivého procesu ve tkáni. V pokusu byl použit destičkový lysát, který je znám svou akcelerační schopností při hojení ran. Byla sledována kolagenázová modulace exprese MMP 2 a MMP 9 a produkce kolagenu I a III a exprese syndekanu 4 v uspořádání pozorovaných buněk. Data získaná ELISOI a imunfluorescenčním mikroskopem ukazují vzestup syndekanu a změny v adhezích obou buněčných typů.To ukazuje na promoci epitelizujících keatinocytů a na regulaci fibroblastových matrix. To vše, aniž by byl sklon ke keloidům.

Vztah genetiky a kožní bariéry

Sobota, 12. listopad 2011

Vyšetření dat multicentrické metaanalýzy čítající data od 9389 psoriatických pacientů a 9477 kontrol ukázalo význam delece genů LCE3C a LCE3B, které jsou součástí bariérové obrany při diferentní susceptibilitě různých populací. Studie potvrzuje, že jde o obecný genetický faktor, že delece je v evropské populaci častá (OROverall=1.21 (1.15–1.27)) a poprvé zde bylo demonstrováno spojení s delecí u Číňanů (OR=1.27 (1.16–1.34)) a Mongolů (OR=2.08 (1.44–2.99)).

Souhrn:
Papulopustulózní exantém je nejčastějším kožním nežádoucím účinkem léčby inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor. Autoři popisují případ 65leté pacientky s papulopustulózním exantémem při léčbě panitumumabem pro metastazující kolorektální karcinom. Exantém byl charakterizován výsevem folikulárně vázaných papul a pustul na erytémové spodině v obličeji. Je uveden výskyt, klinické obrazy, klasifikace, léčba a prognóza této kožní lékové reakce.

Chlorakné je charakteristickým markrem intoxikace 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) a příbuzných sloučenin. Přitom klesá lipogeneze, což je hlavní znak. Jenže i tak je účinek aktivity dioxinu nejasný. V této studii byl účinek studován hlavně na ex vivo sebocytech a SZ95 sebocytech v kultuře. Dioxinový receptor (aryl hydrocarbonový protein AhR) byl detekován v kultivovaných SZ95 sebocytech.

Jakkoliv RNA interference nabízí mnoho terapií pro léčení kožní choroby, je řada překážek, které klinické plány ruší. Nedávno se ukázalo, že vysoký tlak při intradermální aplikaci tekutiny usnadňuje přijetí jaderné kyseliny do keratinocytů v kůži myši. Podobně injekce small interfering RNA (siRNA; TD101) do pachyonychia congenita (PC), léze na pacientově noze vedou ke zlepšení. Bohužel, velká bolest při této aplikaci brzdí administraci pomocí hypodermické jehly.

Léčení rnai

Pondělí, 25. duben 2011

RNA interference (RNAi) je evolučně zakonzervovaný mechanizmus pro specifickou inhibici na úrovni mRNA. Objev, že short interfering RNAs (siRNAs) jsou selektivní, potentní a mohou se ze široka vyhnout imunitnímu dohledu, přilákal zájem o tyto inhibitory jako o léčiva. Jednoduchý nukleotid specifický siRNA(K6a_513a.12, též znám jako TD101), byl nedávno vyhodnocen ve fázi 1b klinického pokusu jako podstata kožní poruchy u řady kožních chorob.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 1 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist