Vědomostní test - RVD 4/2017

Otázka 1: Jaká kožní forma mykotické infekce je nejčastější v prepubertálním věku dětí?


Otázka 2: Který patogen patří mezi zoofilní druhy?


Otázka 3: Mezi provokační faktory rosacey nepatří:


Otázka 4: Jediný lék, u kterého byl prokázán efekt na léčbu rhinofymy je:


Otázka 5: Vyberte nesprávné tvrzení, brimonidin tartrát:


Otázka 6: Mezi rutinně prováděná genetická laboratorní vyšetření patří zejména vyšetření:


Otázka 7: Vyberte nejpřesnější tvrzení:


Otázka 8: Výrazný pokrok v oblasti rychlosti a hloubky molekulárně genetického vyšetření přinesly metody:


Otázka 9: Typickým histologickým příznakem Morbus Hailey-Hailey je:


Otázka 10: V terapii Morbus Hailey-Hailey se používají retinoidy:


Click on the image to change it

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist