Vědomostní test - RVD 2/2018

Otázka 1: Tinosorb je:


Otázka 2: Maximální deklarovaný ochranný faktor sunscreenu v EU může být:


Otázka 3: Přípravek označený „water-resistant“ musí odolat máčení nejméně po dobu:


Otázka 4: Primoinfekce HSV 1:


Otázka 5: Postherpetické neuralgie:


Otázka 6: Šestá dětská nemoc:


Otázka 7: Apremilast je inhibítor:


Otázka 8: Koľko percent pacientov dosiahlo PASI-90 v klinickej štúdii IXORA-S v ramene ixekizumabu v 12. týždni?


Otázka 9: Mezi antihistaminika II. generace patří:


Otázka 10: Antihistaminika II. generace:


Click on the image to change it

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist