Vědomostní test - RVD 4/2020

Otázka 1: K liečbe periorálnej dermatitídy nie sú indikované:


Otázka 2: Až 55% prípadov kožnej formy mastocyfózy sa diagnostikuje vo veku:


Otázka 3: K off-label preparátom k liečbe periorálnej dermatitídy patrí:


Otázka 4: Vyberte nespráve tvrdenia:


Otázka 5: mastocyt je bunka, ktorá pochádza z:


Otázka 6: Najčastejším orgánom, ktorý je postihnutý infiltráciou mastocytov pri kožnej forme mastocytózy je:


Otázka 7: Vyberte pravdivé tvrdenia:


Otázka 8: Graduovaná komprese


Otázka 9: Co lze říci o pojmu dynamická komprese?


Otázka 10: Co lze říci o indexu SSI:


Click on the image to change it

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist